Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen Skoler

Krænkende handlinger fra elever

Her på siden har vi samlet en række udvalgte materialer, der kan understøtte jeres arbejde med en styrket forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder bl.a. vold og trusler om vold fra udadreagerende elever.

Inspirationsmateriale og redskaber

Nedenfor finder I redskaber og værktøjer, som I kan bruge i arbejdet med at styrke forebyggelsen af krænkende handlinger, herunder bl.a. vold og trusler om vold, uønsket seksuel chikane og digital chikane fra udadreagerende elever og pårørende.

Materialerne er udvalgt specielt til jeres fagområde, og er simple og lettilgængelige værktøjer, som I både kan tage med i arbejdsmiljøgruppen, på personalemødet eller lignende.

Besøgsteam BFA Velfærd og offentlig administration

Besøgsteam BFA Velfærd og offentlig administration tilbyder forløb, hvor I kan få hjælp til udvikle og afprøve nye veje til forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Læs mere om Besøgsteamet på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Guider om vold

Guider om vold består af seks guider og startkort, som I kan bruge til at komme i gang med arbejdet med at forebygge og håndtere voldsomme episoder. Guiderne er til jer, der sjældent oplever trusler eller vold.

Find Guider og kort om vold på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Tæt på vold

Tæt på Vold er et simpelt dialogspil, der har til formål at skabe en god dialog i en personalegruppe om holdninger, erfaringer og ideer til at forebygge vold.

Find dialogspillet Tæt på vold på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Materialet er målrettet arbejdsmiljøgruppen på specialskoler samt skoler og uddannelsesinstitutioner og sætter fokus på identifikation, forebyggelse og håndtering af trusler og vold på.  Formålet er at give inspiration og faglige input til, hvordan I kan forebygge vold og dens skadevirkninger – og dermed bidrage til skolens udvikling og kvalificering af det voldsforebyggende arbejde.

Tilgå hæftet på på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Forebyg konflikter og vold

Dette inspirationshæfte inspirerer arbejdsmiljøgruppen til, hvordan den kan gøre en indsats for at forebygge konflikter og vold og skabe en tryggere hverdag på skoler eller uddannelsesinstitutioner.

Find inspirationshæftet på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Krænkende handlinger af seksuel karakter

STOP – Forbyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter er et inspirationshæfte med konkrete værktøjer, der kan hjælpe til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen, når det handler om håndtering af krænkende handlinger af seksuel karakter.

Find STOP – Forbyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Hvor går grænsen?

Hvor går grænsen? er en kampagne udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet om, at seksuel chikane skal forebygges og håndteres. Kampagnematerialet indeholder konkrete værktøjer, der hjælper med at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen og med at håndtere situationer med uønsket seksuel opmærksomhed.

Find Hvor går grænsen? på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Sæt gang i dialog om digital chikane på arbejdspladsen

×

Log ind