Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen Skoler

Balance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder

Her på siden har vi samlet udvalgte materialer, der kan understøtte jeres arbejde med at skabe en bedre balance mellem opgaver og medarbejdernes indflydelses- og udviklingsmuligheder.

Inspirationsmateriale og redskaber

Nedenfor finder I redskaber og værktøjer, som I kan bruge i arbejdet med at skabe en bedre balance i arbejdsdagen, herunder at skabe opmærksomhed omkring og styrke medarbejdernes indflydelses- og udviklingsmuligheder.

Materialerne er udvalgt specielt til jeres fagområde, og er simple og lettilgængelige værktøjer, som I både kan tage med i arbejdsmiljøgruppen, på personalemødet eller lignende.

Besøgsteam BFA Velfærd og offentlig administration

Besøgsteam BFA Velfærd og offentlig administration tilbyder forløb, hvor I kan få hjælp til udvikle og afprøve nye veje til forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Læs mere om Besøgsteamet på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Prioritering af kerneopgaven

Materialet sætter fokus på den fælles kerneopgave, den fælles prioritering og samtidig få en dialog om forventninger til kerneopgaven.

Læs mere om Prioritering af kerneopgaven på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Stærkere sammen - Brikker til et velfungerende arbejdsfællesskab

Sitet introducerer til arbejdsfællesskaberne og dialogværtkøjer til at arbejde med dem. Et arbejdsfællesskab er en gruppe mennesker, der er afhængige af hinanden for at lykkes med en fælles kerneopgave.

Find mere på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Restitution og pauser

En række materialer, der hjælper arbejdsmiljøgruppen med at sætte restitution og pauser på dagsordenen. Restitution og pauser i løbet at arbejdstiden er vigtigt både for helbred og opgaveløsning.

Find materialerne på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Metode til forventningsafstemning: Over eller under standard?

Værktøjet kan hjælpe arbejdspladsen med en dialog om, hvornår en opgave er løst godt nok og om der bruges for få eller for mange ressourcer på en opgave.

Find Metode til forventningsafstemning på VPT's hjemmeside. 

Prioriteringstrekanten – skab fælles prioriteringer

Værktøjet kan hjælpe med en dialog om, hvad der kan vælges fra, hvis arbejdspladsen er presset på tid og ressourcer.

Find Prioriteringstrekanten på VPT's hjemmeside. 

Indflydelseshjulet

Indflydelseshjulet er et redskab, som ledere og medarbejdere kan bruge som udgangspunkt for en dialog om, hvorvidt medarbejderne har nok indflydelse i deres arbejde, og om de har indflydelse på de rigtige ting.

Hjulet deler indflydelsen op på fire forskellige parametre; opgaver, tilgang, kvalitet og måling. 

Find Indflydelseshjulet på NFA's hjemmeside.

Videnshæfte: Sådan kan I forebygge stress

'Forebyg stress i fællesskab’ er et videnshæfte og seks konkrete værktøjer til forebyggelse af stress blandt ansatte på skoler, uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Læs videnshæftet på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Styrket samarbejde

I denne pjece introduceres fem centrale temaer i forhold til arbejdet med at skabe et stærkt samarbejde på arbejdspladsen.

De fem temaer er: Fælles fokus på opgaven, medarbejderinddragelse, synlighed og gennemsigtighed, retningssætning og prioritering og professionelt råderum. 

Læs mere om styrket samarbejde på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

×

Log ind