Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmiljø

Regler og aftaler

Her er listet regler og aftaler vedrørende trepartsaftalens temaer.

Indhold

  Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen er en aftale indgået mellem KL og Forhandlingsfællesskabet i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Aftalen lægger fast, at kommunerne har pligt til i MED-systemet at aftale retningslinjer for arbejdspladsens samlede indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til vold, mobning og chikane i tilknytning til udførelsen af arbejdet.

  Aftale om trivsel og sundhed op arbejdspladsen på KL's hjemmeside

  Arbejdstilsynets vejledning om vold handler om arbejdsgiverens pligt til at forebygge arbejdsrelateret vold og om hvordan man i virksomheden kan samarbejde om at forebygge og håndtere arbejdsrelateret vold.

  Vejledning om vold på Arbejdstilsynets hjemmeside

  Arbejdstilsynets vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane handler om krænkende handlinger i arbejdet, herunder mobning og seksuel chikane, mellem ansatte og mellem ansatte og deres ledere.

  Vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane (Arbejdstilsynets hjemmeside)

  Arbejdstilsynets vejledning om Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer handler om manuel håndtering af personer, der skal forflyttes, løftes eller hjælpes fx på hospitaler, plejehjem og i daginstitutioner.

  Find vejledningen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

  Arbejdstilsynets vejledning om Stor arbejdsmængde og tidspres handler om arbejdsgiverens vigtigste pligter i forhold til stor arbejdsmængde og tidspres, og hvordan arbejdspladserne kan arbejde forebyggende med denne påvirkning i det psykiske arbejdsmiljø. Der er fokus på, hvornår og hvordan man skal afdække og vurdere stor arbejdsmængde og tidspres, og hvilke forebyggende tiltag der kan være relevante.

  Find vejledningen på Arbejdstilsynets hjemmeside.

  Sidst opdateret: 23. januar 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Møller Nielsen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3971

  E-mail: tmni@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nanna Vinkel

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3725

  E-mail: navi@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nina Roth

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3118

  E-mail: niro@kl.dk