Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmiljø

Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

I december 2020 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om nye mål for arbejdsmiljøet. Trepartsaftalen sætter retning for arbejdsmiljøindsatsen i Danmark frem mod 2030. Her på siderne finder I information om trepartsaftalen samt udvalgte materialer, der kan understøtte arbejdet med en styrket arbejdsmiljøindsats på jeres arbejdsplads.

Indhold

  Trepartsaftalen sætter retning for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2030

  Trepartsaftalen om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen tager udgangspunkt i, at det skal være sikkert og sundt at arbejde, så alle har mulighed for et langt og godt arbejdsliv. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er til gavn for den enkelte, for arbejdspladserne og for vores alles velfærdssamfund. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at fastsætte nationale mål inden for fire arbejdsmiljøområder: Arbejdsulykker, kemisk arbejdsmiljø, ergonomisk arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø, som alle virksomheder og brancher forventes at have fokus på frem mod 2030. For at målrette indsatsen er der inden for hver af de fire arbejdsmiljøområder udpeget branchegrupper, hvor risici og belastninger er særligt væsentlige og udbredte. For disse branchegrupper er der ligeledes opstillet måltal for reduktion af de konkrete arbejdsmiljøproblemer. Aftalens mål skal understøtte, at centrale aktører på arbejdsmiljø-området trækker i samme retning, herunder de centrale parter, myndigheder og ikke mindst de lokale arbejdspladser.

  Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen (bm.dk)

  Med trepartsaftalen har KL og derved kommunerne forpligtet sig til at arbejde for at realisere ambitionerne i aftalen ved at styrke forebyggelsen og skabe konkret forandring på arbejdspladserne.

  De nationale mål omhandler problemstillinger, som kommunerne allerede arbejder målrettet for at løse. Målene er ambitiøse og understreger, at det kræver et langstrakt og prioriteret arbejde, der kontinuerligt sammentænker arbejdsmiljøet med udvikling og løsning af kerneopgaven.

  Et sundt og sikkert arbejdsmiljø kan betyde større trivsel, færre sygedage og bedre kvalitet i opgaveløsningen. Omvendt kan et belastende arbejdsmiljø have betydning for helbredet og blandt andet føre til dårlig trivsel, langtidssygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Et godt arbejdsmiljø er med til at sikre, at kommunerne også i fremtiden er attraktive arbejdspladser, der understøtter et sundt arbejdsliv og fastholdelse af medarbejdere.

  På det kommunale område er døgninstitutioner og hjemmepleje, skoler og dagtilbud udpeget i aftalen som områder, hvor der opleves størst udfordringer indenfor de valgte arbejdsmiljøområder. Arbejdspladser inden for disse områder skal derfor særligt arbejde med at styrke forebyggelsen og nedbringe følgende ergonomiske og psykiske risici og belastninger:

  Fysiske belastninger, så som fx tunge løft, skub og træk og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

  • Døgninstitutioner og hjemmepleje er udpeget.

  Krænkende handlinger i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger såsom vold og trusler om vold, chikane og mobning

  • Døgninstitutioner og hjemmepleje, skoler og dagtilbud er udpeget.

  Ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.

  • Døgninstitutioner og hjemmepleje og skoler er udpeget.

  Ved at følge ikonerne øverst på siden, kan I læse mere om arbejdsmiljømæssige udfordringer på områderne og finde værktøjer og redskaber, der kan understøtte arbejdet med en styrket arbejdsmiljøindsats. 

  BFA Velfærd og offentlig administration har i forbindelse med indgåelsen af trepartsaftalen om de nationale mål fået til opgave at etablere en særlig arbejdspladsrettet indsats for at bidrage til at inspirere, motivere og understøtte de udpegede områder i at arbejde systematisk med at fremme et godt arbejdsmiljø. På denne baggrund har BFA Velfærd og offentlig administration oprettet Besøgsteamet.

  Besøgsteamet tilbyder forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet. Besøgstemaet kan på den måde hjælpe jer med at sætte system i forebyggelse og håndtering af fælles problemer i arbejdsmiljøet. Med afsæt i jeres forudsætninger og ønsker hjælper besøgsteamet med at styrke fælles kompetencer og med at afprøve mulige løsninger i praksis. Alle forløb foregår hos jer, de er gratis, og de tilrettelægges i tæt dialog med jer.

  Indenfor døgninstitutioner og hjemmepleje kan I søge om hjælp fra besøgsteamet til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af:

  • ergonomiske udfordringer/fysiske belastninger i arbejdet
  • krænkende handlinger i samarbejdet med fx borgere, pårørende og kolleger (vold og trusler om vold, chikane, seksuel chikane og mobning)
  • ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder

  Indenfor skoleområdet kan I søge om hjælp fra besøgsteamet til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af:

  • krænkende handlinger i samarbejdet med fx elever, pårørende og kolleger (vold og trusler om vold, seksuel chikane, chikane og mobning)
  • ubalance mellem opgaver og indflydelse og udviklingsmuligheder

  Indenfor dagtilbud kan I søge om hjælp fra besøgsteamet til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i samarbejdet med børn og unge og pårørende.

  I kan læse mere om, hvem besøgsteamet er, og hvad de kan tilbyde på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside:

  BFA´s besøgsteam - Få støtte til jeres arbejdsmiljøindsats (arbejdsmiljoweb.dk)

   

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Møller Nielsen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3971

  Email: tmni@kl.dk

  Konsulent

  Nanna Vinkel

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3725

  Email: navi@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nina Roth

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3118

  Email: niro@kl.dk