Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmiljø

Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen

I december 2020 blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om nye mål for arbejdsmiljøet. Trepartsaftalen sætter retning for arbejdsmiljøindsatsen i Danmark frem mod 2030. Her på siderne finder I information om trepartsaftalen samt udvalgte materialer, der kan understøtte arbejdet med en styrket arbejdsmiljøindsats på jeres arbejdsplads.

Indhold

  Trepartsaftalen sætter retning for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2030

  Trepartsaftalen om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen tager udgangspunkt i, at det skal være sikkert og sundt at arbejde, så alle har mulighed for et langt og godt arbejdsliv. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er til gavn for den enkelte, for arbejdspladserne og for vores alles velfærdssamfund. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om at fastsætte nationale mål inden for fire arbejdsmiljøområder:

  Arbejdsulykker, kemisk arbejdsmiljø, ergonomisk arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø, som alle virksomheder og brancher forventes at have fokus på frem mod 2030. For at målrette indsatsen er der inden for hver af de fire arbejdsmiljøområder udpeget branchegrupper, hvor risici og belastninger er særligt væsentlige og udbredte. For disse branchegrupper er der ligeledes opstillet måltal for reduktion af de konkrete arbejdsmiljøproblemer. Aftalens mål skal understøtte, at centrale aktører på arbejdsmiljøområdet trækker i samme retning, herunder de centrale parter, myndigheder og ikke mindst de lokale arbejdspladser.

  Trepartsaftale om prioriterede nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen (bm.dk)

  Med trepartsaftalen har KL og derved kommunerne forpligtet sig til at arbejde for at realisere ambitionerne i aftalen ved at styrke forebyggelsen og skabe konkret forandring på arbejdspladserne.

  De nationale mål omhandler problemstillinger, som kommunerne allerede arbejder målrettet for at løse. Målene er ambitiøse og understreger, at det kræver et langstrakt og prioriteret arbejde, der kontinuerligt sammentænker arbejdsmiljøet med udvikling og løsning af kerneopgaven.

  Et sundt og sikkert arbejdsmiljø kan betyde større trivsel, færre sygedage og bedre kvalitet i opgaveløsningen. Omvendt kan et belastende arbejdsmiljø have betydning for helbredet og blandt andet føre til dårlig trivsel, langtidssygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Et godt arbejdsmiljø er med til at sikre, at kommunerne også i fremtiden er attraktive arbejdspladser, der understøtter et sundt arbejdsliv og fastholdelse af medarbejdere.

  På det kommunale område er døgninstitutioner og hjemmepleje, skoler og dagtilbud udpeget i aftalen som områder, hvor der opleves størst udfordringer indenfor de valgte arbejdsmiljøområder. Arbejdspladser inden for disse områder skal derfor særligt arbejde med at styrke forebyggelsen og nedbringe følgende ergonomiske og psykiske risici og belastninger:

  Fysiske belastninger, så som fx tunge løft, skub og træk og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger.

  • Døgninstitutioner og hjemmepleje er udpeget.

  Krænkende handlinger i samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger såsom vold og trusler om vold, chikane og mobning

  • Døgninstitutioner og hjemmepleje, skoler og dagtilbud er udpeget.

  Ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder.

  • Døgninstitutioner og hjemmepleje og skoler er udpeget.

  Ved at følge ikonerne øverst på siden, kan I læse mere om arbejdsmiljømæssige udfordringer på områderne og finde værktøjer og redskaber, der kan understøtte arbejdet med en styrket arbejdsmiljøindsats. 

  BFA Velfærd og offentlig administration har i forbindelse med indgåelsen af trepartsaftalen om de nationale mål fået til opgave at etablere en særlig arbejdspladsrettet indsats for at bidrage til at inspirere, motivere og understøtte de udpegede områder i at arbejde systematisk med at fremme et godt arbejdsmiljø. På denne baggrund har BFA Velfærd og offentlig administration oprettet Besøgsteamet.

  Besøgsteamet tilbyder forløb, hvor I kan udvikle og afprøve nye veje til at forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet. Besøgstemaet kan på den måde hjælpe jer med at sætte system i forebyggelse og håndtering af fælles problemer i arbejdsmiljøet. Med afsæt i jeres forudsætninger og ønsker hjælper besøgsteamet med at styrke fælles kompetencer og med at afprøve mulige løsninger i praksis. Alle forløb foregår hos jer, de er gratis, og de tilrettelægges i tæt dialog med jer.

  Indenfor døgninstitutioner og hjemmepleje kan I søge om hjælp fra besøgsteamet til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af:

  • ergonomiske udfordringer/fysiske belastninger i arbejdet
  • krænkende handlinger i samarbejdet med fx borgere, pårørende og kolleger (vold og trusler om vold, chikane, seksuel chikane og mobning)
  • ubalance mellem opgaver, indflydelse og udviklingsmuligheder

  Indenfor skoleområdet kan I søge om hjælp fra besøgsteamet til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af:

  • krænkende handlinger i samarbejdet med fx elever, pårørende og kolleger (vold og trusler om vold, seksuel chikane, chikane og mobning)
  • ubalance mellem opgaver og indflydelse og udviklingsmuligheder

  Indenfor dagtilbud kan I søge om hjælp fra besøgsteamet til at styrke jeres forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger i samarbejdet med børn og unge og pårørende.

  I kan læse mere om, hvem besøgsteamet er, og hvad de kan tilbyde på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside:

  BFA´s besøgsteam - Få støtte til jeres arbejdsmiljøindsats (arbejdsmiljoweb.dk)

   

  I december 2020 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om nye nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen. Der blev aftalt områder, der særligt skal være fokus på, og de fem BrancheFællesskaber for Arbejdsmiljø (BFA) fik nye opgaver.

  Med trepartsaftalen fik de fem BFA’er midler til at iværksætte arbejdspladsnære aktiviteter for at hjælpe branchernes arbejdspladser med at skabe og fastholde et godt arbejdsmiljø. For kommunerne er det BFA Velfærd og Offentlig administration (BFA Velfærd).

  De afsatte midler rækker til udgangen af 2024.

  De fem BFA’er har grebet opgaven med arbejdspladsnære aktiviteter an på forskellig vis. Alt efter branchernes kendetegn, behov og praksis.

  BFA Velfærd har valgt at etablere et besøgsteam for arbejdsmiljø, som kan hjælpe arbejdspladser i kommuner, regioner og staten med at sætte system i forebyggelse og håndtering af fælles udfordringer i arbejdsmiljøet. Inden for de områder, trepartsaftalen har udpeget, og inden for de prioriterede arbejdsmiljøproblemer

  Læs mere om BFA Velfærds besøgsteam: BFA´s besøgsteam - Få støtte til jeres arbejdsmiljøindsats (godtarbejdsmiljo.dk)

  I en ny udgivelse – FÆLLES INDSATS for et bedre arbejdsmiljø – gør de fem BFA’er status for de arbejdspladsnære aktiviteter frem til nu. Det sker i en række korte fortællinger fra arbejdspladser, som har deltaget i og fået gavn af de forskellige arbejdspladsnære aktiviteter. Du kan læse hele publikationen her:

   Fælles indsats for et bedre arbejdsmiljø

  To eksempler er fra BFA Velfærds område:

  ·       Et længere forløb med BFA Velfærds besøgsteam hjælper skoleområdet i Vejle Kommune med at arbejde systematisk med at reducere omfanget af vold, trusler og krænkende handlinger i hverdagen. Læs mere om forløbet her: Skolerne i Vejle har fået et fælles sprog, skarpere fokus og masser af inspiration til at arbejde med krænkende handlinger (godtarbejdsmiljo.dk)

  ·       Vordingborg Kommunes Center for Socialpædagogik fik hjælp af besøgsteamet – antallet af medarbejdere, som oplevede fysiske belastninger, faldt fra 90% til under 20%. Læs mere her: BFA’s besøgsteam giver hjælp til selvhjælp i Vordingborg Kommune (godtarbejdsmiljo.dk)

  På denne side er der flere artikler om arbejdspladser, der har samarbejdet med BFA Velfærds besøgsteam – og hvad de hver især har opnået: Artikler (godtarbejdsmiljo.dk)

  Samlet set har BFA velfærd gennemført 39 større forløb, som har involveret mere end 1.000 arbejdspladser, i kommuner, regioner og staten.

  BFA Velfærds kernefortælling:

  ·       Et godt samarbejde er væsentligt for et godt arbejdsmiljø nu og i fremtiden.

  ·      Derfor samarbejder arbejdsgivere og arbejdstagere i BFA om at udvikle information, inspiration og vejledning. Vi udarbejder konkrete værktøjer, så arbejdspladserne kan handle og forebygge lokalt. Vi præsenterer ambitiøse forebyggende løsninger, som baserer sig på erfaring fra arbejdspladser og på forskning. Løsninger som tager udgangspunkt i de problemer, der skal løses nu og de problemer, som kan opstå.

  ·       Det gør vi i enighed – til gavn for ledere, medarbejdere og borgere.

  I samarbejdet deltager KL, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sammen med branchens mest repræsentative faglige organisationer – FOA, BUPL, Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd, Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening, Akademikerne, HK-Kommunal og HK-STAT.

  Læs mere om BrancheFællesskabet for Arbejdsmiljø for Velfærd og Offentlig administration på www.godtarbejdsmiljo.dk.

  Godt arbejdsmiljø for velfærd og offentlig administration (godtarbejdsmiljo.dk)

  De nationale mål i korte træk

  ·      Arbejdsulykker: Stærk sikkerhedskultur – færre skal udsættes for arbejdsulykker. Ambitionen er, at arbejdspladserne arbejder aktivt for en høj grad af sikkerhed og en stærk sikkerhedskultur, og at lønmodtagere oplever et godt sikkerhedsklima på arbejdspladsen.

  ·      Kemisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt arbejde med kemi – færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen. Ambitionen er, at arbejdspladser, hvor der arbejdes med farlig kemi, arbejder aktivt med at forebygge efter STOP-princippet, og at lønmodtagere oplever at udsættelse for farlig kemi og biologisk materiale i deres arbejde forebygges.

  ·      Ergonomisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt ergonomisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger. Ambitionen er, at arbejdspladserne organiserer arbejdet ergonomisk hensigtsmæssigt og anvender tidssvarende tekniske hjælpemidler, og at lønmodtagere oplever, at væsentlige fysiske belastninger forebygges.

  ·       Psykisk arbejdsmiljø: Sikkert og sundt psykisk arbejdsmiljø – færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger. Ambitionen er, at arbejdspladserne arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige risici i det psykiske arbejdsmiljø.

  Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Det kræver en mere systematisk indsats.

  BFA Velfærd og Offentlig administration hjælper godt på vej med en serie nemme værktøjer. Find både viden, vejledning og værktøjer til at komme godt i gang med at styrke arbejdsmiljøet – klik ind på de forskellige temaer og få adgang til værktøjerne her: Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv: Start her (godtarbejdsmiljo.dk)

  Gratis pizza med ekstra ost kan være nok så lækker, men giver bestemt ikke bedre trivsel på arbejdspladsen i sig selv. Det kræver en mere systematisk indsats. BFA Velfærd og Offentlig administration er klar til at hjælpe jer godt på vej. Med viden, vejledning og værktøjer til at komme godt i gang med at styrke arbejdsmiljøet hos jer.

  Find det hele på: Godt arbejdsmiljø for velfærd og offentlig administration (godtarbejdsmiljo.dk)

  Og se kampagnefilm med Vincent Hendricks: Et godt arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv (godtarbejdsmiljo.dk)

  Sidst opdateret: 27. februar 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Møller Nielsen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3971

  E-mail: tmni@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nanna Vinkel

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3725

  E-mail: navi@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nina Roth

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3118

  E-mail: niro@kl.dk

  Chefkonsulent

  Preben Meier Pedersen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3819

  E-mail: pmpd@kl.dk