Nationale mål for arbejdsmiljøindsatsen Dagtilbud

Krænkende handlinger fra børn og unge

Her på siden har vi samlet udvalgte materialer, der kan understøtte jeres arbejde med en styrket forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger, herunder bl.a. vold og trusler om vold fra udadreagerende børn og unge.

Inspirationsmateriale og redskaber

Nedenfor finder I redskaber og værktøjer, som I kan bruge i arbejdet med at styrke forebyggelsen af krænkende handlinger, herunder bl.a. vold og trusler om vold, uønsket seksuel chikane og digital chikane fra udadreagerende børn og unge samt pårørende.

Materialerne er udvalgt specielt til jeres fagområde, og er simple og lettilgængelige værktøjer, som I både kan tage med i arbejdsmiljøgruppen, på personalemødet eller lignende.

Besøgsteam BFA Velfærd og offentlig administration

Besøgsteam BFA Velfærd og offentlig administration tilbyder forløb, hvor I kan få hjælp til udvikle og afprøve nye veje til forebygge og håndtere fælles udfordringer i arbejdsmiljøet.

Læs mere om Besøgsteamet på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Guider om vold

Guider om vold består af seks guider og startkort, som I kan bruge til at komme i gang med arbejdet med at forebygge og håndtere voldsomme episoder. Guiderne er til jer, der sjældent oplever trusler eller vold.

Find Guider og kort om vold på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Tæt på vold

Tæt på Vold er et simpelt dialogspil, der har til formål at skabe en god dialog i en personalegruppe om holdninger, erfaringer og ideer til at forebygge vold.

Find dialogspillet Tæt på vold på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Krænkende handlinger af seksuel karakter

Krænkende handlinger af seksuel karakter skal forebygges og håndteres. BFA Velfærd og Offentlig administration har udviklet flere konkrete værktøjer, der kan være en hjælp til at sætte en dialog i gang, skabe klarhed og give tryghed på arbejdspladsen.

Find de forskellige værktøjer på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside, fx STOP – Forbyg og håndter krænkende handlinger af seksuel karakter, der indeholder forskellige værktøjer, Grib ind – overfor krænkende handlinger af seksuel karakter om vidners mulighed for at gribe ind eller det helt korte materiale Gør noget ved krænkende handlinger om, hvordan I kan bruge jeres APV i det forebyggende arbejde.

Hvor går grænsen?

Hvor går grænsen? er en kampagne udarbejdet i et samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet om, at seksuel chikane skal forebygges og håndteres. Kampagnematerialet indeholder konkrete værktøjer, der hjælper med at forebygge seksuel chikane på arbejdspladsen og med at håndtere situationer med uønsket seksuel opmærksomhed.

Find Hvor går grænsen? på BFA Velfærd og Offentlig administrations hjemmeside.

Sæt gang i dialog om digital chikane på arbejdspladsen

×

Log ind