Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmiljø

En styrket indsats i dagtilbuddene

Dagtilbuddene er udpeget til at skulle lave en styrket indsats for at forebygge og nedbringe krænkende handling, vold og trusler. Dagtilbud er udpeget, som en del af branchegruppen Daginstitutioner og udpegningen er baseret på, at branchegruppen samlet set har en høj forekomst af krænkende handlinger, vold og trusler om vold og samtidig er af en vis størrelse.

Indhold

  Vold og trusler om vold fra eksterne på dagtilbudsområdet antages at handle om, at nogle børn kan være voldsomme og udadreagerende, så medarbejdere oplever at blive slået, bidt, revet eller sparket, ligesom også truende adfærd eller verbale krænkelser fra fx forældre kan forekomme.

  Forskningen viser, at krænkende handlinger, herunder fx vold, trusler om vold, mobning og seksuel chikane øger risikoen for langvarigt sygefravær, samt risikoen for at udvikle depression.

  Der er derfor vigtigt at styrke det arbejdsmiljøarbejde, der allerede gøres ude på de kommunale arbejdspladser.

  Ved at følge ikonerne øverst på siden finder I udvalgte værktøjer og redskaber, der kan understøtte jer i arbejdet med en styrket arbejdsmiljøindsats.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Tina Møller Nielsen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3971

  E-mail: tmni@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nanna Vinkel

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3725

  E-mail: navi@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nina Roth

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3118

  E-mail: niro@kl.dk