Arbejdsmiljø

Kommunernes Arbejdsmiljødag

En gang om året afholder KL Kommunernes Arbejdsmiljødag. I år foregår dagen den 3. september.

Nye vinkler på arbejdsmiljø

Kommunernes Arbejdsmiljødag er et tilbagevendende arrangement for kommunale konsulenter og ledere, der arbejder indenfor arbejdsmiljøområdet.

Formålet med dagen er at styrke netværket og erfaringsudvekslingen på tværs af kommuner samtidig med, at deltagerne bliver præsenteret for ny viden og nye vinkler på arbejdsmiljøarbejdet.

 

Arbejdsmiljødag 2019

I år foregår arrangementet den 3. september fra klokken 09.00-16.00. Vi har valgt at lægge det hos Best Western Torvehallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle.

Du kan tilmelde dig her


Program

09:00 - 10:15    En biologisk forståelse af stress - v/Tue Isaksen

10:30 - 11:15    Moralske konflikter og skam - v/Pernille Steen Pedersen

11:15 - 12:00    Arbejdsmiljø og Helbred 2018 - v/Peter Linde 

12:00 - 13:00    Frokost

13:00 - 16:00    Workshop om at forebygge stress v/Staale Einarsen

16:00                Tak for i dag Psykolog Tue Isakson

I 2019 åbner dagen med et oplæg af psykolog Tue Isaksen, der præsenterer os for et biologisk perspektiv på stress. Tue Isaksen argumenter for, at vi som organisation, ledere og medarbejdere skal have fokus på kerneopgaven og på at skabe stærke arbejdsfællesskaber. 

Han udgav i 2016 debat- og ledelsesbogen Biologisk stress – set gennem samfundsudviklingens øjne.

Postdoc Pernille Pedersen

Herefter vil postdoc Penillle Pedersen præsentere sit seneste forskningsprojekt "Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress", hvor perspektivet er moralske konflikter og skam. 

Hun vil fortælle om dette særlige perspektiv på stress og give eksempler på dialogværktøjer, der er udviklet og testet i samarbejde med flere kommuner bl.a. Skanderborg og Rudersdal.

Projektet bygger videre på Pernille Pedersens ph.d. og bog: Slip stress ud af skammekrogen – et forsvar for arbejdsfællesskabet (2016).

Forskningschef Peter Linde

Inden frokost vil NFA forsknings- og analysechef Peter Linde præsentere et særligt kommunalt perspektiv på tallene fra den tilbagevendende NFA undersøgelse Arbejdsmiljø og Helbred 2018.

Professor Ståle Einarsen

Efter frokost vil den anerkendte norske forsker indenfor konflikter og mobning i arbejdslivet, Ståle Einarsen, lede en workshop. Den vil komme ind på forskellige metoder og tilgange til, hvordan man organisatorisk kan forebygge og håndtere konflikter og mobning.

I den forbindelse får deltagerne en smagsprøve på metoden "fakta-undersøgelse", der kan anvendes til at undersøge konkrete anklager om mobning, chikane og krænkelser på arbejdspladsen.

 

Materiale fra Arbejdsmiljødagen 2018

 • PDF

  Kommunernes Arbejdsmiljødag 2018 - Per Tybjerg Aldrich

 • PDF

  Megatrends og fremtidens arbejdsmiljø - Anne Dencker

 • PDF

  Når medarbejdere i social- og sundhedssektoren udsættes for - Kirsten Holmboe

 • PDF

  Samarbejde i moderne leder- og medarbejderrelationer - Malene Friis Andersen

 • PDF

  Velfærdsteknologi - Annette Kamp