Arbejdsgiver

Arbejdsmiljø

KL’s arbejdsmiljøteam varetager kommunernes interesser på arbejdsmiljøområdet. Det foregår via flere kanaler. På den ene side deltager teamet i udvalg, råd og branchefællesskaber for arbejdsmiljø. På den anden side understøtter teamet, at viden og udvikling forankres lokalt i kommunerne.

Lokal forankring er afgørende

Arbejdsmiljøarbejdet foregår bedst i den enkelte kommune og på den enkelte arbejdsplads – i et samarbejde mellem arbejdsgiver og de ansatte. KL's arbejdsmiljøteam prioriterer derfor løbende at komme tæt på kommunerne for at understøtte god videndeling.

Det gør vi blandt andet ved at drive fem regionale arbejdsmiljønetværk for kommunale arbejdsmiljøkonsulenter og ved at holde en årlig arbejdsmiljødag.

Samarbejde på tværs

KL samarbejder også med myndigheder og arbejdsmarkedets parter. Arbejdet foregår blandt andet i regeludvalg, Arbejdsmiljørådet og branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

KL samarbejder med de faglige organisationer om at producere materialer og vejledninger til gavn for kommunerne. I den proces bliver kommunerne inddraget i udvikling og trykprøvning af materialerne, for at sikre at de har relevans for praksis.

Arbejdsmiljøteamet i KL rådgiver desuden kommunerne i arbejdsmiljøspørgsmål.

Temadag: Sådan får I styr på kemien 

Kom til temadag den 1. oktober i Odense og bliv klogere på, hvordan man forebygger håndeksem, hvis man udfører vådt arbejde og/ eller bruger handsker til dagligt.

Arbejdsmiljørådet, Arbejdstilsynet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø vil give ny viden, konkrete værktøjer og inspiration, som du kan tage med hjem til din arbejdsplads. I vil også kunne høre om de nyeste regler på kemiområdet.

Læs mere om temadagen og tilmeld dig her


Kommunernes Arbejdsmiljødag

Hvert år afholder KL Kommunernes Arbejdsmiljødag. Her kan du mødes med dine kolleger og høre interessante oplæg om de nyeste tendenser indenfor arbejdsmiljø. I 2019 afholdes dagen den 3. september. 

 

Arrangement

Konferencer og messer Kommunernes Arbejdsmiljødag 2019

Formålet med dagen er at styrke netværket og erfaringsudvekslingen på tværs af kommuner samtidig med, at deltagerne bliver præsenteret for ny viden og nye vinkler på arbejdsmiljøarbejdet.

Book et gratis Spark-forløb

KL og Forhandlingsfællesskabet har udviklet et gratis forløb kaldet SPARK. Forløbet fokuserer på at styrke det psykiske arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser, og kommunerne kan derfor få en arbejdsmiljøkonsulent ud på de enkelte arbejdspladser. SPARK er for lokale MED-udvalg og TRIO'er (leder, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant) og bliver skræddersyet til jeres behov.

Ansøg om et forløb på SPARK's hjemmeside


 

Netværk for arbejdsmiljøkonsulenter

Vi fortsætter med at drive netværk for arbejdsmiljøkonsulenter. Her kan vi mødes på tværs af kommunerne og diskutere aktuelle arbejdsmiljøudfordringer, dele viden og gode ideer indenfor et arbejdsmiljøfagligt fællesskab. 

Her kan du se datoer for møder