Arbejdsgiver

Arbejdsmiljø

KL’s arbejdsmiljøteam varetager kommunernes interesser på arbejdsmiljøområdet. Det foregår via flere kanaler. På den ene side deltager teamet i udvalg, råd og branchefællesskaber for arbejdsmiljø. På den anden side understøtter teamet, at viden og udvikling forankres lokalt i kommunerne.

Lokal forankring er afgørende

Arbejdsmiljøarbejdet foregår bedst i den enkelte kommune og på den enkelte arbejdsplads – i et samarbejde mellem arbejdsgiver og de ansatte. KL's arbejdsmiljøteam prioriterer derfor løbende at komme tæt på kommunerne for at understøtte god videndeling.

Det gør vi blandt andet ved at drive fem regionale arbejdsmiljønetværk for kommunale arbejdsmiljøkonsulenter og ved at holde en årlig arbejdsmiljødag.

Samarbejde på tværs

KL samarbejder også med myndigheder og arbejdsmarkedets parter. Arbejdet foregår blandt andet i regeludvalg, Arbejdsmiljørådet og branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

KL samarbejder med de faglige organisationer om at producere materialer og vejledninger til gavn for kommunerne. I den proces bliver kommunerne inddraget i udvikling og trykprøvning af materialerne, for at sikre at de har relevans for praksis.

Arbejdsmiljøteamet i KL rådgiver desuden kommunerne i arbejdsmiljøspørgsmål.

 

Netværk for arbejdsmiljøkonsulenter

Vi fortsætter med at drive netværk for arbejdsmiljøkonsulenter. Her kan vi mødes på tværs af kommunerne og diskutere aktuelle arbejdsmiljøudfordringer, dele viden og gode ideer indenfor et arbejdsmiljøfagligt fællesskab. 

Her kan du se datoer for møder


Book et gratis Spark-forløb

KL og Forhandlingsfællesskabet har udviklet et gratis forløb kaldet SPARK. Forløbet fokuserer på at styrke det psykiske arbejdsmiljø på kommunale arbejdspladser, og kommunerne kan derfor få en arbejdsmiljøkonsulent ud på de enkelte arbejdspladser. SPARK er for lokale MED-udvalg og TRIO'er (leder, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant) og bliver skræddersyet til jeres behov.

Ansøg om et forløb på SPARK's hjemmeside