Gå til hovedindhold
Arbejdsgiver
Arbejdsmarked

Seniorarbejdsliv

Seniorerne har en vigtig rolle på de kommunale arbejdspladser. Deres kompetencer og erfaring har stor betydning for løsningen af de kommunale opgaver og vores alles velfærd. Desværre ser vi at de ældre medarbejdere trækker sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet, end vi kunne ønske os.

Indhold

  Omkring hver fjerde medarbejder på det kommunale arbejdsmarked er over 55 år og samtidig trækker kommunale medarbejdere sig væsentlig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet end medarbejdere fra de øvrige sektorer. Med øje for de enorme arbejdskraftudfordringer som vores samfund står overfor, er det afgørende at flere af vores medarbejdere bliver længere på arbejdsmarkedet. 

  En styrket seniorindsats i kommunerne skal derfor give flere ældre medarbejdere lyst til og mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet.

  KL og Forhandlingsfælleskabet har igangsat et målrettet samarbejde gennem et partnerskab om en styrket seniorpolitisk indsats, der skal bidrage til et godt og langt seniorarbejdsliv for ansatte i kommunerne.

  Formålet med Seniorpartnerskabet er blandt andet at bidrage med nye perspektiver og muligheder til gavn for både arbejdsgiver og medarbejder.

  KL og Forhandlingsfællesskabet inviterede i foråret 2022 alle kommuner til at blive en del af Seniorpartnerskabet. 43 kommuner meldte sig og er nu gået sammen i Seniorpartnerskabet for at styrke seniorindsatsen og finde de løsninger der skal til, for at man lokalt kan gøre den vigtige forskel.

  Med Seniorpartnerskabet ønsker vi at understøtte kommunernes lokale seniorindsatser, samt udvikle værktøjer og finde løsninger til et langt og godt seniorarbejdsliv for medarbejderne.

  Frem mod efteråret 2023 deltager de 43 partnerskabskommuner i et udviklingsforløb, hvor vi sammen deler erfaringer, ideer og viden, samt udvikler værktøjer der kan understøtte de lokale seniorindsatser.

  De gode erfaringer fra Seniorpartnerskabet skal naturligvis deles med alle interesserede kommuner.

  Følg med i hvad der sker i Seniorpartnerskabet på partnerskabets hjemmeside.

  Behovet for en styrket seniorindsats er ikke ny. I 2019 lancerede KL en ny seniorpolitik. Med politikken ønsker KL at bidrage til, at viden, gode eksempler og erfaringer med forskellige indsatser deles kommunerne imellem både i forhold til kommunernes rolle som arbejdsgiver og i forhold til beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene.

  Her blev seks temaer for senere tilbagetrækning i kommunerne fremhævet:

  • Styrket ledelsesfokus på de erfarne medarbejdere og fokus på kultur
  • Fokus på kompetencer
  • Kommuner skal have fokus på livsfaser
  • Pension skal også handle om længere arbejdsliv
  • Arbejdsmiljøet er vigtigt
  • Ledige seniorer tilbage på arbejdsmarkedet

  Læs mere i KL’s seniorpolitik

  Rammeaftale om Seniorpolitik blev fornyet ved overenskomstforhandlingerne i 2021. Formålet med fornyelsen var at sætte fokus på at anvende aftalen til fastholdelse af seniorer. Rammeaftalen blev bl.a. opdateret med en ny præambel, hvor der lægges vægt på en styrket seniorindsats med fokus på at give seniorer lyst til og mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet. Det er blevet præciseret at hovedudvalget skal drøfte kommunens seniorpolitiske indsats hvert andet år, medmindre hovedudvalget er enige om en anden periode. Ligeledes er §4 om seniorsamtaler blevet suppleret af en bemærkning, der italesætter hensigten med en god dialog mellem leder og medarbejder.

  Find Rammeaftale om Seniorpolitik på KL’s side om tværgående aftaler.

  Den tilhørende vejledning til rammeaftalen om seniorpolitik har parterne ligeledes opdateret således at den afspejler ændringerne i rammeaftalen.

  Find Vejledningen til Rammeaftale om seniorpolitik på KL's side om tværgående aftaler.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Nanna Vinkel

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3725

  E-mail: navi@kl.dk

  Specialkonsulent

  Nadja Lund-Sørensen

  Arbejdsgiverpolitisk Center

  Telefon: +45 3370 3785

  E-mail: nals@kl.dk