Arbejdsgiverpolitik og analyse Flere hænder i sundheds- og ældresektoren

Materiale til fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne

Over 14 procent af eleverne falder fra efter tre måneder på hovedforløbet i social- og sundhedsuddannelsen. Det er dobbelt så mange elever, som på de øvrige erhvervsuddannelser.

KL har sammen med en række kommuner udarbejdet en materialepakke, der skal understøtte det lokale arbejde med at få elever til at gennemføre sundhedsuddannelserne.

Pakken består af to film, en podcast og fire skriftlige materialer. Målgruppen er primært ledere og praktikvejledere.


Film til fastholdelse

Film 1: Det gode praktiksted. Fokus i filmen er vigtige faktorer i et godt praktikforløb samt, at ledelsesfokus og opbakning blandt kollegaerne skaber motiverede elever, der gennemfører deres uddannelse.

Film 2: Det gode praktikforløb – elevspotting. Illustrerer hvordan der arbejdes med at "spotte" frafaldstruede elever, men henblik på at sikre en høj gennemførelse.



Inspiration til bedre praktikforløb

Materialepakken nedenfor skal understøtte det lokale arbejde med at få flere elever til at gennemføre uddannelserne.

Der er tale om eksempler og værktøjer fra kommuner, som arbejder systematisk med at fastholde elever. Materialepakken er et supplement til de igangværende lokale indsatser. Målgruppen er primært ledere og praktikvejledere.

Podcast til ledere

I denne podcast kan du høre om, hvordan man som leder kan være med til at mindste frafald på uddannelserne indfor social og sundhed. Både direktører, faglige ledere og daglige frontledere kan derfor have gavn af at lytte med.

Podcast om rekruttering og fastholdelse

 

×

Log ind