Arbejdsgiverpolitik og analyse

Flere hænder i sundheds- og ældresektoren

Kommunerne står overfor store udfordringer med at rekruttere nok medarbejdere på ældre- og sundhedsområdet. Det betyder, at der vil mangle hænder til at hjælpe, pleje og yde omsorg for de ældste borgere i fremtiden. Rekruttering er derfor en væsentligt dagsorden for KL.

Udfordringer kræver en bred indsats

I disse år oplever kommunerne, at det er svært at få hænder nok til at varetage opgaverne på ældre- og sundhedsområdet. Det skyldes blandt andet, at der kommer flere ældre, samtidig med at en stor gruppe medarbejdere snart går på pension.

Kombineret med et relativt lavt optag på social- og sundhedsuddannelserne, betyder det, at kommunerne fremover kommer til at stå overfor store udfordringer med at udføre helt centrale kernevelfærdsopgaver på ældreområdet.

 

KL og kommunerne er allerede i gang. Ét af de vigtigste resultater er den historiske prioritering af lønmidler ved overenskomstforhandlingerne i 2018 til rekrutteringsudfordringer.

Her blev der blandet andet prioriteret et væsentligt lønløft til social- og sundhedseleverne. Samtidig iværksættes der løbende initiativer, som skal imødegå den mangel på personale i ældre og sundhedssektoren, som kan forventes fremover.

På denne side kan du læse mere om en række af initiativerne.

 

Materiale til fastholdelse på social- og sundhedsuddannelserne

Over 14 procent af eleverne falder fra efter tre måneder på hovedforløbet i social- og sundhedsuddannelsen. Det er dobbelt så mange elever, som på de øvrige erhvervsuddannelser.

KL har sammen med en række kommuner udarbejdet en materialepakke, der skal understøtte det lokale arbejde med at få elever til at gennemføre sundhedsuddannelserne.

Pakken består af to film, en podcast og fire skriftlige materialer. Målgruppen er primært ledere og praktikvejledere.


Film til fastholdelse

Film 1: Det gode praktiksted. Fokus i filmen er vigtige faktorer i et godt praktikforløb samt, at ledelsesfokus og opbakning blandt kollegaerne skaber motiverede elever, der gennemfører deres uddannelse.

Film 2: Det gode praktikforløb – elevspotting. Illustrerer hvordan der arbejdes med at "spotte" frafaldstruede elever, men henblik på at sikre en høj gennemførelse.Inspiration til bedre praktikforløb

Materialepakken nedenfor skal understøtte det lokale arbejde med at få flere elever til at gennemføre uddannelserne.

Der er tale om eksempler og værktøjer fra kommuner, som arbejder systematisk med at fastholde elever. Materialepakken er et supplement til de igangværende lokale indsatser. Målgruppen er primært ledere og praktikvejledere.

Podcast til ledere

I denne podcast kan du høre om, hvordan man som leder kan være med til at mindste frafald på uddannelserne indfor social og sundhed. Både direktører, faglige ledere og daglige frontledere kan derfor have gavn af at lytte med.

Podcast om rekruttering og fastholdelse

 

Kampagne: Faglighed gør en forskel

KL har i samarbejde med Danske Regioner, FOA og Danske SOSU-skoler udarbejdet en kampagne. Formålet med kampganen er at løfte fagets image, og vise hvad en uddannelse og karriere inden for social- og sundhedsfagene kan give.  


Som en del af kampagnen har parterne udarbejdet en række videoer om social- og sundhedsuddannelserne.

Se hele kampagnen og flere videoer på socialsundhed.dk

 

 

Handleplan til øget rekruttering

I oktober 2018 lancerede KL 38 konkrete rekrutteringsinitiativer, der adresserer de udfordringer på ældre- og sundhedsområdet, som kommunerne står overfor.  

  • PDF

    Flere hænder i ældre- og sundhedssektoren

Initiativerne i handleplanen er konkrete bud på, hvordan vi alle, herunder kommuner, stat, SOSU-skolerne m.fl., hver især og sammen kan være med til at vende udviklingen.

Samtidig bidrager handleplanen til at svare på centrale spørgsmål som:

  • Hvordan øger vi antallet af elever og sikrer, at flere gennemfører uddannelsen?
  • Hvordan får vi flere til at arbejde mere og i længere tid?
  • Hvordan sikrer vi, at vi bruger tiden på det rigtige, og at de ansatte bliver endnu bedre til det, de gør?
  • Hvordan bevarer vi et attraktivt arbejdsmarked, hvor medarbejderne ser karriereveje og udvikling i kompetencer?