Arbejdsgiver Arbejdsgiverpolitik og analyse

Det kommunale arbejdsmarked i tal

KL har udgivet en rapport med tal og fakta om det kommunale arbejdsmarked. I rapporten finder du analyser og nøgletal fra 2019, som relaterer sig til medarbejdernes uddannelse, alder, sygefravær og meget mere.

Opslagsværk giver overblik

Kommunerne beskæftiger i dag over en halv million mennesker. De udfører hver især meget forskellige og vigtige opgaver. Figuren nedenfor viser, hvilke områder de ansatte fordeler sig på.

Kommunalt ansatte på de fem kommunale hovedområder

Kilde: KRL (Sirka), november 2019


KL har valgt at udgive en rapport, som giver et overblik over tal og fakta om det kommunale arbejdsmarked. Rapporten hedder Det kommunale arbejdsmarked i tal 2019. Det er tanken, at rapporten kan bruges som opslagsværk og på den måde give et overblik over en række forskellige områder.

Som figuren også viser, beskæftiger kommunerne 504.000 personer. Samlet set udbetaler kommunerne en lønsum til medarbejderne på knap 179 milliarder kroner.

 

Læs rapporten her 

  • PDF

    Det Kommunale Arbejdsmarked i tal 2019


Rapporten går i dybden med:

Antal ansatte: En halv million kommunale medarbejdere er ansat på mere end 100 forskellige kommunale overenskomster. Dog udgør de fem største overenskomster over halvdelen af det kommunale arbejdsmarked.

Alder: Gennemsnitsalderen er stigende på det kommunale arbejdsmarked. En tendens, der ses særligt tydeligt blandt andsatte på det tekniske område og ældre- og sundhedsområdet. 

Ugentlig arbejdstid: 504.200 kommunalt ansatte kan omregnes til 403.100 fuldtidsbeskæftigede i 2019. Forskellen mellem ansatte og fuldtidsbeskæftigede skyldes, at mange kommunalt ansatte arbejder på deltid.

Sygefravær: Det kommunale sygefravær udgør i gennemsnit 12,1 dagsværk per fuldtidsbeskæftigede i 2019. Det er 0,6 dagsværk mindre end i 2010.

Ansatte i arbejdsmarkedspolitiske ordninger: 24.000 kommunalt ansatte er fleksjobbere, seniorjobbere eller såkaldt ekstraordinært ansatte.

Elever: Kommunerne har 16.500 elever ansat. Det er især social- og sundhedselever, der fylder i kommunerne.

Etnicitet: 10 procent af de kommunalt ansatte har en anden etnisk baggrund end dansk.

Uddannelse: 39 procent af de kommunalt ansatte har en mellemlang videregående uddannelse. De seneste ti år er der kommet færre ufaglærte og flere med en lang videregående uddannelse.