Tema Detailhandel - Vejen til levende byer

KL's indsats 2019

I 2019 var KL's indsats på detailområdet fokuseret på tre tiltag, der tilsammen gav inspiration og værktøjer til gavn for kommunernes arbejde. Du kan læse mere om indsatserne på denne side.

Casekatalog

Det kræver kreative løsninger og nytænkende tiltag, hvis kommunernes udfordringer med detailhandlen skal løses. Heldigvis er en række kommuner allerede i gang med at vende udviklingen. Disse cases er en oplagt inspirationskilde for andre kommuner, der oplever udfordringer eller stilstand lokalt.

KL har derfor skabt et inspirationsunivers, som både lever her på siden og i et inspirationskatalog. Det er inddelt i fire temaer, der hver beskriver en kanal, hvorigennem kommunerne kan styrke detailhandelsindsatsen. Desuden indeholder kataloget data og fakta på området, der belyser præcis hvad det er for nogle udfordringer, kommunerne står over for, og hvorfor de er værd at bruge kræfter på. 

Casekatalog

Detailhandlen er udfordret i Danmark. Ikke kun i yderområderne, men i det meste af landet. Læs i KL's casekatalog hvordan nogle kommuner har grebet opgaven an.

Temadage om detailhandel

I 2019 afholdte KL to temadage i henholdsvis Køge og Grenå, som satte fokus på kommunernes detailhandelsindsats. Dagene bød på interessante oplæg fra kommuner, der er lykkedes samt gæsteeksperter. Derudover var der i programmet indlagt en byvandring, hvor lokale aktører kunne fortælle om byens detailhandelsindsats.

Politisk rundtur

KL’s Kultur-, Erhverv- og Planudvalg var i 2019 på rundtur i Region Syddanmark for at opleve den kommunale detailhandelsindsats med egne øjne. Formålet med turen var at se de kommunale erfaringer med detailhandelsindsatsen i praksis og få input til, KL’s videre arbejde. I forlængelse af rundturen blev der afholdt et politisk dialogmøde, hvor alle regionens kommuner blev inviteret til at deltage og dele deres erfaringer. Du kan se en video fra dagen og læse om besøgene nedenfor.

Vejen som stærk hovedby

I Vejen mødte udvalget borgmester Egon Fræhr, udviklingschef Peer Rexen og citychef Flemming Simested, der fortalte om, hvordan Vejen Kommune siden 2016 har arbejdet med at omsætte sin detailhandelsstrategi, der blev udarbejdet i samarbejde med handelsstandsforeningerne og butikkerne.

En vigtig målsætning i strategien er, at koncentrere butikker og kundefunktioner i bymidten i Vejen. Det har også betydet, at Vejen Kommune har sagt nej til flere forespørgsler om at etablere dagligvarebutikker uden for bymidterne. Derudover har Vejen Kommune afsat penge til byinventar og en pulje til initiativer, der udmøntes i dialog med handelsstandsforeningen.

Styrket Erhverv i Gadeplan på Sydfyn

I Svendborg fortalte de fire sydfynske borgmestre fra Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune om det fælles projekt ”Styrket Erhverv i Gadeplan”. Her har man sammen med en række partnere styrket de digitale salgskompetencer for de knapt 200 detailhandlere, som har deltaget i projektet.

Samarbejdet flere kommuner imellem viser også en ny retning for, hvordan detailhandlen kan udvikles i mindre befolkede områder, og borgmestrene opfordrede til, at erfaringerne fra Sydfyn bruges i KL's videre indsats på detailhandel.

Målrettet udvikling af bymidterne i Kolding

I Kolding tog planchef Jan Krarup Laursen og projektlederne Sandra Bundgaard-Pedersen og Thomas Thinghuus imod udvalgsmedlemmerne. Jørn Pedersen, borgmester i Kolding Kommune, er selv medlem af KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg, og han kunne også stolt fortælle om kommunens tilgang til dialog med erhvervslivet i detailplanlægningen.

Kolding arbejder også målrettet på, at udvikle bymidterne og understøtte detailhandlen. Man har blandt andet strategisk satset på at indrette den kommunale sagsbehandling, så nye butikker og forretninger sikres en hurtig og smidig sagsbehandling. Konceptet kalder Kolding Kommune for ”Erhverv I Fokus” (EIF). Besøget i Kolding blev afsluttet med en gåtur op ad den centralt beliggende Jernbanegade, som i øjeblikket udvikles i samspil mellem ejere, butikker og Kolding Kommune.

×

Log ind