Gå til hovedindhold
Sundhed
Ældre

Dokumentation på sundheds- og ældreområdet

Fælles Sprog III (FSIII) er en fælleskommunal metode og standard for dokumentation af den kommunale opgaveløsning på sundheds- og ældreområdet. FSIII skal bidrage til bedre sammenhæng og mere datagenbrug i kommunernes it-baserede omsorgsjournaler. Dette sker gennem implementering af ensartede begreber, klassifikationer og tilpassede arbejdsgange.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  FSIII har fokus på den tværfaglige borgerjournal, hvor dokumenterede oplysninger indhentes eller genbruges og deles mellem de forskellige faggrupper og kommunale funktioner. Metoden omfatter både myndighed og leverandør, og alle involverede faggrupper og funktioner er ansvarlige for at opdatere, genbruge og vedligeholde oplysninger, som vedrører borgerens forløb.

  Det forventes, at FSIII på hjemmepleje og hjemmesygepleje er implementeret i alle kommunale omsorgssystemer inden udgangen af første kvartal 2020.

  På forebyggelse og genoptræning forventes implementering inden udgangen af 2024.

  Det er muligt at læse mere om på FSIII's hjemmeside (kombit.dk)

  KOMBIT har overtaget forvaltningen af FSIII på hjemmepleje og hjemmesygepleje. Du kan kontakte KOMBIT og læse mere på

  kombit.dk

  Sidst opdateret: 14. juni 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Rikke Duvier Holmberg

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3449

  E-mail: ridh@kl.dk

  Specialkonsulent

  Mia Francis Ferneborg

  Sundhed & Ældre

  Telefon: +45 3370 3246

  E-mail: mfrf@kl.dk