Gå til hovedindhold

Data og analyser

Afrapportering af dataprojekter

Sundhed
Ældre

I regi af projektet ”Synlige kommunale sundheds- og ældredata” er der iværksat en række initiativer med henblik på at se nærmere på de fælles kommunale datastandarder – Fælles Sprog III. Afrapporteringen af dataprojekterne fremgår af dokumentet nedenfor.

Analyse af anvendelse af data

Sundhed
Ældre

Afdækninger og analyser af kommunernes anvendelse af data på sundheds- og ældreområdet som er en del af projektets leverancer.

Analyse af tidlig opsporing

Sundhed
Ældre

I projektet Synlige kommunale sundheds- og ældredata er der udarbejdet en afdækning af hvilke uddata fra digitalt understøttede tidlig opsporingsredskaber anvendt i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, der kan indsamles på tværs af kommunerne.

Udvikling af datamodel til indsamling af data fra kommunale akutfunktioner

Sundhed
Ældre

Projektet Synlige kommunale sundheds- og ældredata har gennemført et pilotprojekt, som har omhandlet udviklingen af en datamodel, der understøtter fælleskommunal dataindsamling om de kommunale akutfunktioner.

Analyse af behov for diagnostiske oplysninger i kommuner

Sundhed
Ældre

I projektet Synlige kommunale sundheds- og ældredata er der udarbejdet en afdækning af den kommunale sygeplejes behov for diagnostiske oplysninger på borgere fra almen praksis og hospitaler.

Kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering

Sundhed
Ældre

I projektet Synlige Kommunale Sundheds- og Ældredata er der blevet iværksat en afdækning af, om FSIII kan understøtte den dataindsamling, som de kliniske kvalitetsdatabaser anvender i forbindelse med opgørelse af kvalitetsindikatorer på den kommunale rehabilitering.