Gå til hovedindhold
EU
Klima

Den europæiske grønne pagt

På det grønne område har KL i 2024 prioriteret én sag, som er Europa-Kommissionens forslag til en forordning om naturgenopretning i EU.

Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Forordning om naturgenopretning

  EU’s naturgenoprettelseslov udspringer af EU’s biodiversitetsstrategi, der lægger den overordnede linje for tiltag, der bidrager til genopretningen af nedbrudte økosystemer. Kommissionen mener ikke, at tidligere tiltag om naturbeskyttelse (særligt Natura2000 lovgivningen) er ikke lykkedes tilfredsstillende. Kommissionen vurderer, at det bl.a. skyldes af den nuværende lovgivning i højere grad, er baseret på frivillige mål end bindende krav. Af denne grund vil nye mål være bindende og fælles for alle medlemslande.

  Forslaget om naturgenopretning indfører nye krav til grønne områder i byer

  • Der ikke må være noget net tab af trædække og grønne områder i alle byer og forstæder i 2030 sammenlignet med 2021.
  • Inden 2040, skal der være en stigning på mindst 3 pct. i grønne områder af det samlede areal af byer og forstæder. Inden 2050, skal det stige til 5 pct.
  • Inden 2050, skal der være mindst 10 pct. trædække i alle byer og forstæder.

  Denne sag er blevet prioriteret som en A-sag af KL, da den forventer at få stor betydning for kommunerne, fordi de endelige bestemmelser og arealdefinitioner over, hvad der konstituerer byøkosystemer (natur i byer) kan få direkte effekt i kommunernes arbejde og i lokal byplanlægning.

  For byøkosystemer opstilles der krav til, hvor meget af byzonernes areal, som skal være dækket af grønne områder. Samtidig må der ikke være nettab af grønt trædække.

  For gældende Natura2000 lovgivning, vil der være skærpede krav til naturarealets tilstand og aktiviteter i området.

  KL vil arbejde for, at EU-Parlamentets forslag inkludere arealdefinitioner, der afspejler det reelt bebyggede område i Danmark. Derudover arbejdes der også for at kvalitet af biodiversiteten i naturen, skal vægtes højere end arealet, og at kommuner inddrages, inkluderes i planlægningen af nye tiltag under loven, samt at kommuner sikres tilstrækkelig finansiel og tekniske støtte, til at kunne realisere de ambitiøse mål.

  Sidst opdateret: 7. maj 2024