KL Politik

De store strukturelle samfundsudfordringer

Vi står som samfund med en række store, strukturelle samfundsudfordringer, som er karakteriseret ved, at de er vanskelige at løse, griber ind i hinanden og ikke kan håndteres af én aktør alene.

KL’s bestyrelse har besluttet at styrke fokus på de store strukturelle samfundsudfordringer og se nye måder at tænke løsninger på. Udgangspunktet er, at KL ikke har alle svarene på forhånd, og at det derfor er nødvendigt at tænke nyt og inddrage øvrige samfundsaktører for at søge langsigtede løsninger, der kan dæmme op for udfordringerne.

I første omgang har KL valgt at fokusere på følgende fire temaer:

  • Klimaforandringer- og omstilling
  • Arbejdskraft i balance
  • Børn og unges trivsel
  • Sundhed og ældre

Fælles for disse temaer er, at de alle handler om at sikre et stærkt og robust velfærdssamfund i fremtiden.

×

Log ind