Gå til hovedindhold
Kultur og fritid

Inspiration til drift på biblioteksområdet

Bibliotekerne arbejder på mange fronter med udvikling af deres virksomhed. På denne side finder du bl.a. lidt inspirationsmateriale for nye rollefordelinger på biblioteket, hjælpemetoder til løsninger på uafhentet biblioteksmateriale og til musikken på folkebiblioteket.

Indhold

  Folkebibliotekerne befinder sig i disse år i en omstilling, hvor nye opgaver og funktioner dukker op, mens andre svinder ind. KL og HK Kommunal har i den forbindelse udarbejdet et inspirationsmateriale til folkebibliotekernes ledere og medarbejdere om mulige nye opgaver, roller og kompetencebehov i folkebiblioteket. Inspirationsmaterialet skitserer tre roller med titlerne: Performeren, frivilligkoordinatoren, samt eventmageren.  

  Nogle folkebiblioteker oplever, at reserveret materiale aldrig hentes af låneren. Det er spild af penge.

  KL har gjort kulturministeren opmærksom på problemet og foreslået, at de kommuner der ønsker det, kan indføre en gebyrordning. Som Biblioteksloven er nu, er det imidlertid ikke muligt at opkræve gebyrer for uafhentet materiale.

  Det er dog ikke alle biblioteker, der oplever problemer med uafhentede reservationer. Alligevel har flere kommuner iværksat lokale initiativer til at nedbringe antallet af reserverede materialer, der ikke hentes. I bunden af artiklen kan du finde inspiration til løsninger på uafhentede biblioteksmaterialer fra Egedal Kommune.

  En del af folkebibliotekets opgave er at dække musikområdet. Der sker i disse år med borgernes forbrugsmønstre og musikken i borgernes liv.

  Derfor er der god grund til, at kommune og bibliotek drøfter, hvad man vil med musikken i den enkelte kommune.

  Vil biblioteket mest være en musiksamling ? Handler det mere om, at biblioteket skal være en aktiv del af det lokale musikliv? Eller er musikken først og fremmest interessant af hensyn til en gruppe af borgere, der ellers ikke bruger biblioteket?

  Der er mange forskellige veje at gå. Slots- og kulturstyrelsen har udgivet to publikationer, der kan inspirere det lokale arbejde. De to publikationer findes nederst i artiklen. God fornøjelse med den lokale debat.