Gå til hovedindhold
Folkeskole
Børn og unge

Vurdering af undervisningskompetence

Målsætningen om fuld kompetencedækning i 2025 kræver, at skoleledelserne løbende kompetencevurderer lærerne. Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen og KL har derfor udarbejdet to værktøjer, som kan understøtte dette arbejde.

Indhold

  Fuld kompetencedækning i 2025

  Med folkeskolereformen fra 2013 blev det besluttet, at lærere skal have undervisningskompetence i de fag, de underviser i. Målet er, at 95 pct. af undervisningen i 2025 skal varetages af undervisere med undervisningskompetence i de fag, de underviser i eller har opnået tilsvarende faglig kompetence via deres efteruddannelse mv. Målsætningen om fuld kompetencedækning gælder alle fag og alle klassetrin. I kølvandet på Coronakrisen blev der i 2021 givet midlertidige frihedsgrader på folkeskoleområdet. En af disse frihedsgrader er muligheden for midlertidigt at fravige kravet om fuld kompetencedækning i skoleåret 21/22. Disse frihedsgrader, herunder kravet om at fravige kompetencedækningen, er indtil videre blevet forlænget i 22/23, og senest forlænget til skoleåret 23/24.

  Værktøjer til vurdering af undervisningskompetencer

  Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og KL har udviklet et materiale med to konkrete værktøjer i relation til aftalen om fuld kompetencedækning.

  Det første værktøj består af en række mulige kriterier, som skoleledelserne kan inddrage i deres vurdering af, om en lærer – som ikke har formel undervisningskompetence – har kompetencer svarende hertil i et givet fag. Det andet værktøj er en kompetenceafklaringssamtale, der er udarbejdet af og kan rekvireres hos Danske Professionshøjskoler.

  Værktøjerne kan anvendes efter behov og er tiltænkt som en understøttelse af kommunernes og skoleledelsernes arbejde med at vurdere lærernes undervisningskompetence.