Gå til hovedindhold
Folkeskole
Børn og unge

Skoleledelse under forandring

Skoleledelse i folkeskolen har været og er under forandring. Ledere i folkeskolen har på alle niveauer fået andre ledelsesopgaver og andre ledelsesroller. Det gælder både for distriktsledere, skoleledere og mellemledere.

Indhold

  Opgaven med ledelse af læring og trivsel er dagsordensættende for alle, der bedriver ledelse i skolen i dag. Det betyder, at der er et stærkt ønske om at styrke ledelsesopgaver tæt på medarbejdernes pædagogiske og didaktiske praksis.

  Skolestrukturerne er de senere år ændret i flere af landets kommuner. Skoler er nedlagt, nogle for at genopstå som dele af en ny og større skole. Ledelsesstrukturen er i den forbindelse mange steder forandret. Det betyder fx, at man som mellemleder kan være placeret på en hovedskole sammen med den øverste skoleleder, eller som leder ved en fysisk adskilt enhed af skolen.

  Både et øget fokus på den faglige ledelse og de ændrede strukturer giver nye rammer både for ledelsesteams og for de enkelte ledere. Det giver potentielt nye muligheder og udfordringer i forbindelse med at realisere lederrollen.

  KL og Skolelederforeningen aftalte ved overenskomstforhandlingerne i 2015 at undersøge, hvordan ledere på skoleområdet, og særligt mellemledere, kan lykkes med den ændrede lederrolle. Undersøgelsen er gennemført som interviews med skolechefer, skoleledelser og medarbejderrepræsentanter fra syv skoler i fem kommuner.

  Den fælles undersøgelse viser, at vejene til målet er mangfoldige og rummer mange forskellige lokale løsninger. KL og Skolelederforeningen håber, at undersøgelsen lokalt kan være med til give inspiration til og refleksioner om rollen som leder i folkeskolen.

  Skoleledelse under forandring (pdf)

  Sidst opdateret: 6. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Claus Ortved Melcher

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3673

  E-mail: clom@kl.dk

  Chefkonsulent

  Lisbeth Due Pedersen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3316

  E-mail: ldpe@kl.dk