Gå til hovedindhold
Folkeskole
Børn og unge

Læsekonsulentnetværket

KL og STUK’s netværk for kommunale læsekonsulenter og kommunale pædagogiske konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet.

Indhold

  Kommende netværksmøder

  • Mandag den 10. juni 2024, Comwell Aarhus, Aarhus
  • Tirsdag den 3. december 2024, Comwell H.C. Andersen, Odense

  Vi glæder os til at se jer til nogle lærerige og spændende netværksdage.

  Om Læsekonsulentnetværket

  KL og STUK ønsker at understøtte de kommunale læsekonsulenter i deres arbejde med læse- og ordblindeområdet og er derfor gået sammen om at etablere et netværk af kommunale læsekonsulenter. Formålet er bl.a. at give læsekonsulenterne mulighed for at få ny viden, udveksle erfaringer og videndele om god praksis og dermed blive inspireret af hinanden. Det er desuden hensigten, at netværket kan styrke kommunernes mere strategiske og ledelsesmæssige fokus på området, herunder dialogen og samarbejdet i forvaltningen og mellem forvaltning og skole.

  Målgruppen for netværket er læsekonsulenter i forvaltningen. I kommuner uden en læsekonsulent kan pædagogiske konsulenter med ansvar for læse- og ordblindeområdet indgå i netværket. Der kan deltage to konsulenter pr. kommune.

  Der afholdes to netværksmøder årligt. Mellem møderne kan der være skriftlig kommunikation/information og eventuel inddragelse af deltagerne i konkrete opgaver.
  Netværksmøderne kan bestå af vidensformidling, orientering fra KL og STUK, oplæg fra deltagerne eller eksterne oplægsholdere, erfaringsudveksling mellem deltagerne samt mulighed for at give input til KL og STUK. Tematikker for netværksmødernes indhold besluttes bl.a. på baggrund af input fra netværksdeltagerne.

  Efter hvert netværksmøde udsendes et kort evalueringsskema til alle netværksdeltagere, hvor der evalueres på form og indhold. Ved afslutning af netværket ved udgangen af 2024 evalueres netværket med henblik på afdækning af behov for eventuel videreførelse af netværket.

  Sidst opdateret: 5. februar 2024

  Kontakt

  Student

  Camilla Heering Elong

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3520

  E-mail: cael@kl.dk

  Konsulent

  Kasper Nordborg Kiær

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3366

  E-mail: kank@kl.dk