• PDF

  LPnyt 2014 nr. 01 - Indføjelse i dækningsområdet i omsorgs- og pædagogmedhjælper-overenskomsten

 • PDF

  LPnyt 2014 nr. 02 - Opsigelse af lokale aftaler og kutymer for skolepædagoger og pædagogmedhjælpere m.fl

 • PDF

  LPnyt 2014 nr. 03 - Faglig voldgift Aarhus Musikskole - opsigelse og bortfald af timereduktioner

 • PDF

  LPnyt 2014 nr. 04 - Forlig om ændring af arbejdstidsregler for pædagogmedhjælpere m.fl

 • PDF

  LPnyt 2014 nr. 05 - Kandidater på Sundhedskartellets område

 • PDF

  LPNyt 2014 nr. 06 - Kommunal medfinansiering af tjenestemandspension.pdf

 • PDF

  LPnyt 2014 nr. 07 - Pensionsforhold for fleksjobansatte ansat den 1.

 • PDF

  LPNyt 2014 nr. 10 - Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede.pdf

 • PDF

  LPnyt 2014 nr. 12 - Faglig voldgift - Lønindplacering af PAU efter afsluttet uddannelse

×

Log ind