Kompetence og udvikling Kurser og konferencer

Den gode forhandling

Åben tilmelding

Temadag om forhandling

Mange anser forhandling for at være en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin, men sådan behøver det ikke at være. Hver gang der skal samarbejdes om en hensigtsmæssig løsning, hvor parternes interesser er forskellige, er der tale om en forhandling, og vi bruger det hele tiden med større eller mindre succes.

En god forhandling er kendetegnet ved et fornuftigt resultat opnået på en effektiv måde med bevarelse af gode varige relationer. Det er også tilgangen i KL’s temadag om interessebaseret forhandling. 

Formål 

At give deltagerne teoretiske og praktiske færdigheder til at forhandle. Temadagen består således af teori, praktiske eksempler, drøftelser med deltagerne og øvelser.

Indhold

  • Grundlæggende teori om forhandlingsteknik, herunder forberedelse, gennemførelse og opfølgning af en forhandling.
  • Praktiske øvelser.
  • Opmærksomhedspunkter i forhold til at udarbejde aftaler og referater
  • Diskussion af forhandlerroller, stil og etik, samt teknikker til målopfyldelse og imødegåelse af krav.
  • Muligheder, fejl og begrænsninger ved forhåndsaftaler og individuelle lønaftaler.

Tid og sted

Den 31. oktober 2023
på Scandic i Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.

Pris

 Kr. 2.875 kr. + moms. Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret i at komme.

Tilmelding

Du kan læse mere om kurset og tilmelde dig her eller via nedenstående arrangementboks. Vi glæder os til at se dig!

Arrangement

Temadage Hvordan skaber du en god forhandling?

×

Log ind