Gå til hovedindhold
Uddannelsesvejledning
Børn og unge

Processen bag udviklingen af de syv kvalitetskriterier

Kvalitetskriterierne blev udviklet i løbet af ´Unge med kant Hovedstaden´ og er derfor baseret på erfaringer fra projektets otte partnerkommuner.

Indhold

  I efterårets 2020 gennemførte den overordnede projektledelse, Regina Lamscheck-Nielsen og Pia Vigh, bilaterale interviews (personligt eller virtuelt), baseret på et struktureret kvalitativt spørgeskema. 

  De indsamlede data fra de godkendte interviewnoter blev kodet, grupperet og kategoriseret. Derved opstod 7 tematikker og i tillæg en opsamling på udefrakommende problematikker.

  Hvor muligt, blev de 7 tematikker visualiseret som akser eller grafer.

  Ved at holde rådataene op imod tematikkerne, viste det sig, at nogle tematikker blev retningsvisende og dermed normative: “Hvad virker bedst på de unge? Hvor er effekten størst? Hvilke fordele eller ulemper har yderpunkterne på akserne?” Andre tematikker blev ´afbalanceret´, med neutrale holdninger til yderpunkterne og dermed altså valgfrie.

  Slutteligt blev de 8 kommuners statements placeret i graferne/på akserne og uddybet med citater.

  De samlede konklusioner blev fremlagt til verificering i et længerevarende møde. Projektlederne godkendte både fremgangsmåden og konklusionerne, samt responderede positivt på den videre anvendelighed af de 7 kvalitetskriterier.

  Det her er meget anvendeligt. Vi vil helt sikkert kigge på det, når vi planlægger og evaluerer den videre udvikling af vores kædeansvar."

  Lokal projektleder, Unge med kant Hovedstaden
  Sidst opdateret: 23. maj 2024

  Kontakt

  Programleder

  Ursula Dybmose

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3826

  E-mail: udy@kl.dk

  Konsulent

  Claire Stevens-Lekfeldt

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3929

  E-mail: clsl@kl.dk