Gå til hovedindhold
Folkeskole
Børn og unge

Elementer i den varierede og motiverende skoledag

Understøttende undervisning, åben skole, bevægelse og praksisnær undervisning er alle elementer, der kan bidrage til at skabe varieret og motiverende undervisning.

Indhold

  Den understøttende undervisning blev en del af folkeskoleloven i 2013, og kravene til, hvad den understøttende undervisning skal bidrage med, og hvordan den tilrettelægges, blev skærpet med justeringen af folkeskoleloven i 2019.

  Understøttende undervisning kan ses som ekstra tid, hvor skolerne kan planlægge fleksibelt for at støtte elevernes læring og trivsel. Understøttende undervisning skal anvendes til aktiviteter, der er knyttet til undervisningen i folkeskolens fag og emner. Tiden kan også bruges på aktiviteter, der sigter bredere på at styrke elevernes sociale kompetencer, udvikling, motivation og trivsel.

  Læs mere om rammerne for understøttende undervisning, og hvordan skoler og kommuner kan arbejde med at skabe kvalitet i den understøttende undervisning nedenfor:

  Børne- og Undervisningsministeriet

  Emu.dk – Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) 

  Den åbne skole kan bidrage til at skabe variation i skoledagen og til at differentiere undervisningen.

  Den åbne skole giver gode muligheder for, at børn og unge kan lære på anderledes måder. Det kan eksempelvis være i skoven sammen med en naturvejleder, i mødet med lokale virksomheder, musikskoler, formidlere af kunst og kultur eller undervisere og ledere fra idræts- og foreningslivet.

  Læs mere om rammerne for åben skole, og hvordan skoler og kommuner kan arbejde med åben skole nedenfor:

  Børne- og Undervisningsministeriet

  Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

  Emu.dk – Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal

  Skoledagen skal tilrettelægges, så alle elever får motion og bevægelse gennemsnitligt 45 minutter dagligt. Målet er, at motion og bevægelse integreres i skoledagen og i de enkelte fag til gavn for børn og unges trivsel, læring og sundhed.

  Læs mere om rammerne for bevægelse, og hvordan skoler og kommuner kan arbejde med bevægelse nedenfor:

  Børne- og Undervisningsministeriet

  Emu.dk – Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal

  Dansk Skoleidræt

  Når fagenes indhold forbindes med virkelighedsnære problemstillinger, bliver undervisningen i højere grad vedkommende og motiverende for eleverne. Praksisnær undervisning kan både foregå i klasseværelset, i det fri eller i samarbejde med eksempelvis virksomheder, kulturliv, erhvervsskoler, organisationer.

  Læs mere om, hvordan praksisnær undervisning kan bidrage til at skabe god og motiverende undervisning nedenfor:

  Inspirationsmateriale om praksisnær undervisning lavet af VIA University College, Danmarks Lærerforening og KL

  Folkeskolers arbejde med praksisfaglighed | EVA

  Emu. dk - Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal 

  DM i Fagene – virkelighedsnær undervisning for udskolingselever og Danmarks største konkurrence i skolens fag

  Sidst opdateret: 9. april 2024

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Freya Sloth Hansen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3645

  E-mail: frsh@kl.dk