KL Kommunale opgaver

Børn og unge

Vi skal danne og uddanne vores børn og unge, så de kan og vil realisere deres drømme og håb for fremtiden. Det skal ske via et sammenhængende og helhedsorienteret børne- og ungeområde med høj kvalitet i dagtilbud og folkeskoler.