Social og sundhed

Stigning i forekomsten af kronisk sygdom blandt ældre

Der er sket en markant stigning i forekomsten af kroniske sygdomme blandt ældre siden 2000, herunder demens, type-2 diabetes, knogleskørhed, leddegigt, astma og skizofreni. I de fleste tilfælde mindst en fordobling i antallet af syge ældre. Det er sket på trods af et fald i antallet af nye sygdomstilfælde pr. år, især de seneste år. Forekomsten af KOL er også steget markant siden 2000, men de seneste år er forekomsten stagneret og endda faldende i de fleste aldersgrupper.

Social og sundhed

Børns tandsundhed afhænger af nummer i søskendeflokken

Blandt 15-årige førstefødte har hver tredje haft huller i deres blivende tænder, mens det blandt de, som er født som nr. tre eller senere i søskendeflokken, gælder næsten halvdelen. Forældrenes uddannelse og indkomst har også stor betydning, og den etniske baggrund spiller også en rolle. Derudover undersøges også betydningen af børneflokkens samlede størrelse, hvem barnet bor sammen med samt forældrenes alder og egne tandlægevaner.

Offentlige finanser

Fordeling mellem privat og offentligt forbrug

I notatet undersøges, hvordan væksten i forbrugsmuligheder historisk og fremadrettet fordeles mellem privat forbrug og offentligt forbrug. Det gøres ved at sammenligne realvæksten i det private og offentlige forbrug korrigeret for udviklingen i henholdsvis den samlede befolkning (per indbygger) og det demografiske træk (per borger).

Demografi og befolkning

Flere lever under samme tag som svigermor

I løbet af det seneste årti er flere par begyndt at bo sammen med den ene parts mor og/eller far. Dette notat belyser udviklingen i andelen af par, som har mindst én af forældrene boende. Der er store regionale forskelle, og par bosiddende på Sjælland og omkring hovedstadsområdet, bor i højere grad med en forælder.