Økonomi og Administration Økonomi og styring

Analyser

Analyser fra KL's kontor for analyse og makro samt nyhedsbrevet 'Nyt om dansk økonomi'.

ARBEJDSMARKED

Udbud af og efterspørgsel efter udvalgte velfærdsuddannelser - 2021

Formålet med dette analysenotat er at præsentere den forventede udvikling i udbud af og efterspørgsel efter udvalgte uddannelsesgrupper

SOCIAL OG SUNDHED

Alkoholbehandling – kun hver tredje færdigbehandles

Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over forløb for personer i alkoholbehandling, herunder hvor mange der færdigbehandles.

SOCIAL OG SUNDHED

Overvægt blandt udskolingsbørn

Analysenotat opgør omfanget af overvægt blandt udskolingsbørn samt afdækker baggrundsoplysninger som er forbundet med forekomsten af overvægt.