Offentlige finanser

Justering af budgetloven håndterer hængekøjeudfordringen

Dette notat viser, hvad udformningen af budgetloven henholdsvis et mål om strukturel balance i 2030 betyder for de finanspolitiske muligheder efter 2025, når dansk økonomi bevæger sig ind i de såkaldte ”hængekøjeår”, hvor den demografiske modvind er på sit højeste.

Arbejdsmarked

Lavere andel offentligt forsørgede blandt ikke-vestlige indvandrere

Formålet med dette analysenotat er at vise det faldende omfang af offentlig forsørgelse blandt ikke-vestlige indvandrere.

Uddannelse

Udviklingen i elever i specialtilbud

Andelen af elever, der går i specialtilbud – kaldet segregeringsgraden – har været stigende siden 2015/16. I 2015/16 modtog knap 4,8 pct. af eleverne i de kommunale grundskoler undervisning i et specialtilbud. I 2018/19 var andelen af elever i specialtilbud steget til godt 5,3 pct., svarende til en stigning på 0,6 procentpoint. Især indskolingen har over de sidste fire skoleår oplevet en kraftig stigning i andelen i specialtilbud

Social og sundhed

Stigning i forekomsten af kronisk sygdom blandt ældre

Der er sket en markant stigning i forekomsten af kroniske sygdomme blandt ældre siden 2000, herunder demens, type-2 diabetes, knogleskørhed, leddegigt, astma og skizofreni. I de fleste tilfælde mindst en fordobling i antallet af syge ældre. Det er sket på trods af et fald i antallet af nye sygdomstilfælde pr. år, især de seneste år. Forekomsten af KOL er også steget markant siden 2000, men de seneste år er forekomsten stagneret og endda faldende i de fleste aldersgrupper.