SOCIAL OG SUNDHED

Ni ud af ti indlagte patienter over 80 år får også en kommunal sundheds- eller plejeindsats

Formålet med analysen er at kortlægge omfanget af fælles patienter, forstået som borgere der både behandles i hospitalsregi og får kommunale sundheds- og plejeindsatser i 2018. Det illustreres hvordan størrelsen af overlappet stiger med stigende alder, og hvordan det har afgørende betydning, om spørgsmålet betragtes fra en kommunal eller regional vinkel.

SOCIAL OG SUNDHED

Udbud af og efterspørgsel efter SOSU-uddannede

Formålet med dette analysenotat er at præsentere den forventede udvikling i udbud af og efterspørgsel efter SOSU-uddannede.

Social og sundhed

Faldende indlæggelsesvarighed – især blandt de ældste

Fra 2009 til 2018 er den gennemsnitlige indlæggelsesvarighed blandt 80+ årige blevet to dage kortere - et fald på 27 pct. Faldet er større end i andre aldersgrupper, hvilket betyder, at der stort set ikke længere er forskel på indlæggelsesvarigheden blandt de 65-79 årige og de 80+ årige.

Uddannelse

De unges afstand til ungdomsuddannelse

Unge har i gennemsnit 15 km mellem deres folkeskole og deres valgte ungdomsuddannelse. Gennemsnittet dækker dog over store forskelle dels mellem unge på erhvervsuddannelserne, som har ca. dobbelt så langt til uddannelse som de unge på de gymnasiale uddannelser. Dels mellem unge i forskellige kommuner. I 6 kommuner har de unge mindst 40 km’s afstand til erhvervsuddannelsernes hovedforløb, mens de unge i andre kommuner har væsentligt kortere.

Uddannelse

Studenters herkomst 2018

Antallet af studenter er steget de seneste 10 år, men de seneste fire til fem år er andelen af studenter, som fortsætter med en kompetencegivende uddannelse inden for ni måneder faldet. Studenter med indvandrer- eller efterkommerbaggrund fortsætter dog i langt højere grad med en kompetencegivende uddannelse inden for ni måneder end studenter med dansk herkomst. Studenter med efterkommerbaggrund fortsætter næsten tre gange så ofte med en kompetencegivende uddannelse end studenter med dansk herkomst.

Vækst og velstand

Industrien ramt mindre hårdt i Danmark

Industrien i Danmark ser ud til at være ramt mindre hårdt af coronakrisen. Det kan medvirke til at forklare, hvorfor dansk økonomi har taget et mindre kraftigt dyk, end vores nærmeste samhandelslande har. Analysen viser dog også at der er stor usikkerhed om koblingen mellem de tidligste tal for industriens produktion, og nationalregnskabets opgørelse af branchens BVT.

Uddannelse

Analyse af børns skolestart

Formålet med dette analysenotat er at belyse omfanget og udviklingen i, hvornår børn begynder i skole. Det gøres ved at se på andelen af børn, der starter tidligt i skole, får udsat skolestart, går børnehaveklassen om og andelen, der følger et traditionelt skolestartsforløb.