Økonomi og styring

Analyser

På denne side findes analyser fra KL's analyse- og makroenhed. Øverst kan aktuelle analyser findes, og længere nede findes alle analyser i emnefordelte arkiver.

Aktuelle analyser

Hvor lang tid bor man alene efter partnerens død?

En 65+ årig har ved dødstidspunktet boet alene i gennemsnitligt 15,2 år efter sin partners død. I 72 pct. af parforholdene lever kvinden længst og i gennemsnit 17,0 år efter mandens død. Mændene lever i gennemsnit 10,5 år efter konens død i de 28 pct. af forholdene, hvor manden lever længst. 01.04.2019

Behov for sundhed og pleje til 80+ årige vokser markant

Antallet af 80+ årige forventes at vokse med 87.000 personer fra 2018 til 2025. Udgifter til sundhed og pleje til 80+ årige bidrager med 12,5 mia. kr. eller godt halvdelen af det samlede demografiske træk på 23,5 mia. kr. frem mod 2025. 21.03.2019

Plejeboliger til de ældre

Antal ældre over 80 år stiger med mindst 60 pct. frem til 2030. Behovet for plejeboliger forventes at stige med 10-13.000, hvis andelen i plejeboliger holdes konstant. Denne fremskrivning kan dog ikke inddrage evt. effekter af sund aldring eller andre tiltag i kommunerne, som kan påvirke behovet de kommende ti år. 14.03.2019

Private investeringer og eksport er altafgørende for presset på arbejdsmarkedet

Især de private byggeinvesteringer var afgørende for den kraftige op- og nedtur på arbejdsmarkedet i sidste del af 00'erne. De offentlige bygge- og anlægsinvesteringer spillede derimod ingen nævneværdig rolle. Det offentlige forbrug bidrog heller ikke til presset, men lav offentlig forbrugsvækst bidrog til at trække krisen ud. 22.05.2018