Økonomi og Administration Økonomi og styring

Analyser

Analyser fra KL's analyse- og makroenhed samt nyhedsbrevet 'Nyt om dansk økonomi'.

ARBEJDSMARKED

Udvalgte kendetegn blandt aktivitetsparate kontant-hjælpsmodtagere primo 2020

Formålet med dette analysenotat er, at kortlægge en række indikationer på forhold, som vanskeliggør vejen i job og uddannelse for de mindst ressourcestærke - de såkaldte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

UDDANNELSE

Ungdomsuddannelse blandt unge med psykiatriske diagnoser

Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvordan unge med udvalgte psykiatriske diagnoser i løbet af deres grundskoletid klarer sig i uddannelsessystemet senere. Fokus er på om, de gennemfører en ungdomsuddannelse og hvilken.

SOCIAL OG SUNDHED

Hvad ville det betyde for borgerne, hvis…?

Hvad vil den forventede demografiske udvikling i befolkningen frem mod 2035 betyde for niveauet af hjemmehjælp blandt ældre, hvis den nuværende kapacitet fastholdes – alt andet lige? Og hvor store stigninger i kapaciteten ville der skulle til, hvis niveauet af hjemmehjælp skulle fastholdes?