Økonomi og Administration Økonomi og styring

Analyser

Analyser fra KL's kontor for analyse og makro samt nyhedsbrevet 'Nyt om dansk økonomi'.

ARBEJDSMARKED

Udbud af og efterspørgsel efter udvalgte velfærdsuddannelser - 2021

Formålet med dette analysenotat er at præsentere den forventede udvikling i udbud af og efterspørgsel efter udvalgte uddannelsesgrupper

UDDANNELSE

Ungdomsuddannelse blandt unge med psykiatriske diagnoser

Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvordan unge med udvalgte psykiatriske diagnoser i løbet af deres grundskoletid klarer sig i uddannelsessystemet senere. Fokus er på om, de gennemfører en ungdomsuddannelse og hvilken.

SOCIAL OG SUNDHED

Overvægt blandt udskolingsbørn

Analysenotat opgør omfanget af overvægt blandt udskolingsbørn samt afdækker baggrundsoplysninger som er forbundet med forekomsten af overvægt.