Økonomi og Administration Økonomi og styring

Analyser

Analyser fra KL's analyse- og makroenhed samt nyhedsbrevet 'Nyt om dansk økonomi'.

DEMOGRAFI OG BEFOLKNING

Vælgergrundlaget ved kommunalvalg 2021

Formålet med dette analysenotat er at give et indtryk af antallet af nye vælgere i kommunerne ved det kommende kommunalvalg.

ARBEJDSMARKED

Udvalgte kendetegn blandt aktivitetsparate kontant-hjælpsmodtagere primo 2020

Formålet med dette analysenotat er, at kortlægge en række indikationer på forhold, som vanskeliggør vejen i job og uddannelse for de mindst ressourcestærke - de såkaldte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

UDDANNELSE

Ungdomsuddannelse blandt unge med psykiatriske diagnoser

Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvordan unge med udvalgte psykiatriske diagnoser i løbet af deres grundskoletid klarer sig i uddannelsessystemet senere. Fokus er på om, de gennemfører en ungdomsuddannelse og hvilken.