Økonomi og Administration Økonomi og styring

Analyser

Analyser fra KL's analyse- og makroenhed samt nyhedsbrevet 'Nyt om dansk økonomi'.

UDDANNELSE

Elever med psykiatriske diagnoser og deres afgangsprøve i 9. klasse

Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvordan elever med psykiatriske diagnoser klarer sig i skolen.

ARBEJDSMARKED

Samtaler til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge

Formålet med dette analysenotat er at vise, hvordan samtaleindsatsen for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge prioriteres.

Arbejdsmarked

Mænd pendler længere end kvinder i parforhold

Mænd pendler i gennemsnit længere end kvinder til job, men der er stor forskel i pendlingsmønstrene for både mænd og kvinder, og hvor stor forskellen i pendlingsafstand er. Baggrunden for denne forskel skal formodentlig findes i valget af bolig og pendlingsomfang. Valget af bolig og placering i forhold til arbejde spiller en central rolle for pendlingsafstand.