Økonomi og styring

Analyser

På denne side findes analyser fra KL's analyse- og makroenhed. Øverst kan aktuelle analyser findes, og længere nede findes alle analyser i emnefordelte arkiver.

Aktuelle analyser

Fremskrivning af behovet for sygeplejersker i kommunerne

Behovet for sygeplejersker ansat i hjemmesygeplejen, hjemmehjælp og plejeboliger i kommunerne vil samlet set stige med 17 pct. frem til 2025 og med 35 pct. frem til 2030, hvis man alene tager højde for demografiske udvikling i befolkningen. Det svarer til 3.800 sygeplejersker mere i 2030 sammenlignet med i 2019. 14.06.2019

Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter

Det undersøges, hvor meget det finanspolitiske råderum skal udvides, hvis udvalgte serviceområder prioriteres ved at vokse med det fulde demografiske træk. Dernæst præsenteres beregninger på DREAM-modellen for udvikling i offentligt forbrug frem mod 2035, når der ses ud over mål om balance på strukturel saldo i 2025. 12.06.2019

Hvor lang tid bor man alene efter partnerens død?

En 65+ årig har ved dødstidspunktet boet alene i gennemsnitligt 15,2 år efter sin partners død. I 72 pct. af parforholdene lever kvinden længst og i gennemsnit 17,0 år efter mandens død. Mændene lever i gennemsnit 10,5 år efter konens død i de 28 pct. af forholdene, hvor manden lever længst. 01.04.2019

Behov for sundhed og pleje til 80+ årige vokser markant

Antallet af 80+ årige forventes at vokse med 87.000 personer fra 2018 til 2025. Udgifter til sundhed og pleje til 80+ årige bidrager med 12,5 mia. kr. eller godt halvdelen af det samlede demografiske træk på 23,5 mia. kr. frem mod 2025. 21.03.2019