Økonomi og styring

Analyser

På denne side findes analyser fra KL's analyse- og makroenhed. Øverst kan aktuelle analyser findes, og længere nede findes alle analyser i emnefordelte arkiver.

Aktuelle analyser

Flere par og familier bor med svigermor eller svigerfar

I løbet af det seneste årti er flere par begyndt at bo sammen med den ene parts mor og/eller far. Dette notat belyser udviklingen i andelen af par, som har mindst én af forældrene boende. Der er store regionale forskelle, og par bosiddende på Sjælland og omkring hovedstadsområdet, bor i højere grad med en forælder. 05.08.19

Fremskrivning af behovet for sygeplejersker i kommunerne

Behovet for sygeplejersker ansat i hjemmesygeplejen, hjemmehjælp og plejeboliger i kommunerne vil samlet set stige med 17 pct. frem til 2025 og med 35 pct. frem til 2030, hvis man alene tager højde for demografiske udvikling i befolkningen. Det svarer til 3.800 sygeplejersker mere i 2030 sammenlignet med i 2019. 14.06.2019

Prioritering af velfærden frem mod 2025 og derefter

Det undersøges, hvor meget det finanspolitiske råderum skal udvides, hvis udvalgte serviceområder prioriteres ved at vokse med det fulde demografiske træk. Dernæst præsenteres beregninger på DREAM-modellen for udvikling i offentligt forbrug frem mod 2035, når der ses ud over mål om balance på strukturel saldo i 2025. 12.06.2019