Økonomi og Administration Økonomi og styring

Analyser

Analyser fra KL's analyse- og makroenhed samt nyhedsbrevet 'Nyt om dansk økonomi'.

SOCIAL OG SUNDHED

Hvad ville det betyde for borgerne, hvis…?

Hvad vil den forventede demografiske udvikling i befolkningen frem mod 2035 betyde for niveauet af hjemmehjælp blandt ældre, hvis den nuværende kapacitet fastholdes – alt andet lige? Og hvor store stigninger i kapaciteten ville der skulle til, hvis niveauet af hjemmehjælp skulle fastholdes?

UDDANNELSE

Elever med psykiatriske diagnoser og deres afgangsprøve i 9. klasse

Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvordan elever med psykiatriske diagnoser klarer sig i skolen.

ARBEJDSMARKED

Samtaler til modtagere af arbejdsløshedsdagpenge

Formålet med dette analysenotat er at vise, hvordan samtaleindsatsen for modtagere af arbejdsløshedsdagpenge prioriteres.