Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse
Sundhed
Arbejdsgiver

SOSU-pakke tager vigtige skridt til at sikre flere hænder til ældreområdet

Rekruttering af SOSU-medarbejdere er en af vores velfærdssamfunds allerstørste udfordringer. Derfor glæder KL sig over regeringens nye udspil. Det er vigtigt, at der sættes ind på mange fronter samtidig, og at der i en politisk aftale bliver afsat tilstrækkelige ressourcer for at nå i mål med det lange seje træk, der skal til.

09. jan. 2024

Indhold

  Regeringen har tirsdag præsenteret et udspil for social- og sundhedsuddannelserne, der skal løfte kvaliteten på uddannelserne og sikre, at flere vælger og gennemfører en SOSU-uddannelse. Udspillet er første del af regeringens kommende ældreudspil.

  I KL glæder Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg, og Sisse Marie Welling, fungerende formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, sig over udspillet.

  ”Rekruttering af SOSU-medarbejdere er en af de allerstørste udfordringer for vores velfærdssamfund. Lykkes vi ikke med det, bliver det meget svært at levere den velfærd, borgerne har brug for og forventer. Derfor er det positivt, at regeringen med dette udspil kommer med en lang række gode bud på, hvordan vi understøtter, at flere vælger en SOSU-uddannelse, og at færre falder fra,” siger Michael Ziegler. 

  ”Kommunerne har i flere år arbejdet intensivt med denne dagsorden, og vi ved, at der ikke findes nogen lette eller hurtige løsninger. Derfor er det positivt, at regeringen i udspillet lægger op til, at der skal arbejdes på mange fronter samtidig. Det er dog vigtigt, at der i den kommende politiske aftale bliver afsat tilstrækkelige ressourcer til at nå i mål med det lange seje træk, vi står over for,” siger Sisse Marie Welling.

  Fokus på frafaldet er centralt

  De senere år er det lykkedes at få flere elever til SOSU-området. Tallene viser, at antallet af elever, der søger uddannelserne, er historisk højt og stigende. Kommunerne indgår årligt mere end 9.000 uddannelsesaftaler på området, og der er en naturlig grænse for, hvor mange af en ungdomsårgang, der kan rekrutteres til faget.

  Derfor deler KL regeringens vurdering af, at den helt store hovedudfordring er frafaldet på de to SOSU-uddannelser.

  ”Vi skal derfor tænke klogt og prioritere at sætte ind, så elever, der har en interesse for området og er i gang med uddannelserne, også vælger at fortsætte. Her er vi glade for, at regeringen har lyttet til vores forslag om at sætte ind med varige midler til en sprogstøtteordning for elever med dansksproglige udfordringer, som har svært ved at gennemføre uddannelsen. Her er der virkelig noget at hente,” siger Michael Ziegler.

  KL er derfor tilfreds med, at udspillet både afspejler KL’s forslag på området og Robusthedskommissionens anbefalinger.

  Læs KL's forslag her.

  Staten må sikre finansiering

  Regeringen foreslår desuden, at retten til løn under grundforløb 2 udvides til at gælde alle SOSU-elever over 25 år. Ambitionen er, at flere personer, som ønsker at tage en SOSU-uddannelse senere i livet, får bedre mulighed for dette.

  ”Vi skal give bedre mulighed for, at man også senere i livet kan uddanne sig til SOSU. Og her er det klart, at ens privatøkonomi godt kan give udfordringer, hvis man fx har stiftet familie. Derfor deler vi regeringens ambition. For os er det dog afgørende, at de øgede udgifter til løn bliver finansieret af staten. Der er tale om en ekstra lønudgift på godt 100.000 kr. per elev. Med omtrent 2.200 SOSU-hjælperelever over 25 år svarer det til mere end 220 mio. kr. årligt. Den regning skal ikke ende hos kommunerne,” siger Sisse Marie Welling. 

  Links

  Kontakt

  Pressechef

  Line Oxholm Thomsen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3536

  E-mail: lnt@kl.dk