Gå til hovedindhold
Nyhed
EU

Hvor er det lokale perspektiv i de globale klimaindsatser?

Alle lande indgiver under Parisaftalen deres ”NDC’er” (nationally deter-mined contributions), som er deres bidrag til reduktionen af drivhusgasudledningerne. Danmarks NDC indregnes som en del af EU’s fælles bidrag, men i det danske og EU’s bidrag, er der ikke noget at finde om det lokale niveau – til trods for, at det er her, at størstedelen af den grønne omstilling finder sted.

29. feb. 2024

Indhold

  UN-Habitat (FN’s bosætningsprogram) udgav den 23. februar 2024 en rapport, der analyserer, hvordan de nationale klimahandlingsplaner (NDC'er), inkluderer fokus på bymæssige/urbane prioriteter. Konklusionen: Analysen af 129 landes NDC viser, at kun 27 pct. af landeplanerne har et stort fokus på urbane aspekter, 29 pct. har et moderat fokus, mens 39 pct. har lavt eller intet fokus – Danmark og andre europæiske lande falder i den sidste kategori. 

  Rapport: Local Action for Global Goals

  Hvorfor er det et problem, at det lokale niveaus bidrag ikke inddrages i NDC’erne og de globale klimaindsatser?

  Styrkelsen af det lokale niveaus rolle i de nationale NDC’er er vigtigt for at højne ambitionen i den globale klimaindsats og skabe operationelle planer for klimahandling og reduktionen af udledninger, der mindsker silotænkning og silohandling. 

  Anerkendelsen af det lokale niveaus rolle i reduktionen af udledninger, er første skridt på vejen mod holistiske strategier, der tager højde for den nære forbindelser der er, mellem de globale klimaudfordringer og det lokale miljø.

  Byer er en vigtig aktør i klimaindsatsen, da de er ansvarlige for en stor del af udledningen af drivhusgasser, og er samtidig sårbare overfor klimaforandringerne. Men det er også her, at mange løsninger og den konkrete klimahandling finder sted. 96 danske kommuner har klimahandlingsplaner, der lever op til målene i Parisaftalen – og de sidste er under udarbejdelse. Det gør os til det første land i verden, hvor alle kommuner har planer, der lever op til Parisaftalen. Dog kan vi ikke se noget om dette, eller de tiltag der implementeres, i indberetningen til FN i deres overvågning af Parisaftalen. 

  Fundene i rapporten demonstrerer behovet for, at mange nationer, inklusive Danmark, går længere og griber muligheden som byer og kommuner tilbyder for at nå reduktionsmålene fra Parisaftalen. Partnerskaber mellem det nationale og det kommunale niveau kan være en løsning på, at mindske afstanden mellem nuværende forpligtelser og de nationale og globale klimamål.

  CHAMP-initiativet

  Rapporten kommer i kølvandet på COP28, hvor Danmark, sammen med 71 andre lande tilsluttede sig CHAMP-initiativet. Initiativet er en sammenslutning af lande, der forpligter sig til at sikre et stærkere samarbejde mellem det nationale og lokale niveau i planlægningen, finansieringen og implementeringen af klimastrategier. Som et led i initiativet, tilslutter Danmark sig også til at fremme synligheden af det lokale niveau i NDC’en. 
   
  Forpligtelserne i CHAMP-initiativet tager udgangspunkt i seks punkter for handling, der skal bidrage til at styrke klimahandlingen på tværs af niveauer. For eksempel skal store lokale reduktions- og tilpasningsprojekter indtænkes i den nationale prioritering af klimainvesteringer, og staterne skal hjælpe med at tilvejebringe de nødvendige økonomiske ressourcer fra det offentlige og private. Du kan læse mere om dette – samt de fem andre områder her:

  CHAMP-initiativet og de seks fokuspunkter (cop28.com) 

  Kontakt

  EU-konsulent

  Rasmus Axen l''Anglois-Nordgren

  Jura & EU

  Telefon: +32 477 17 83 29

  E-mail: rano@kl.dk

  EU-Teamleder/Chefkonsulent

  Annemette S. Frost

  Jura & EU

  Telefon: +45 3370 3477

  E-mail: asf@kl.dk