Gå til hovedindhold
/ Digital Twin

Digital twin

Digital twin (digital tvilling) er en teknologi, hvor der opbygges en digital kopi af et fysisk objekt, system eller miljø til brug for simulering af, hvordan givne forandringer påvirker en by, en bygning eller en sagsproces.

 • Læs op

Indhold

  Den digitale tvilling kan give viden om, hvilke konsekvenser en række hypotetiske ændringer har på et givent objekt eller system. Som eksempel på digital twin kan nævnes fx avancerede flysimulatorer. Her kan der, i et digitalt miljø, foretages tests og simuleringer af hvordan et fly opfører sig ifm. givne ændringer af flyets opsætning, vejrforhold, etc. I nogle tilfælde kan den digitale kopi forbindes med sensorer i den virkelige verden, og dermed give et realtidsbillede af maskinens/systemets tilstand.

  Anvendelsesmuligheder

  Teknologien gør det muligt at lave meget omfattende, men samtidig nøjagtige, ”hvad-nu-hvis”-simuleringer af det pågældende objekt eller system, inden der træffes beslutning om at realisere de simulerede ændringer/tiltag. I en kommune har man fx opbygget en 3D-model af byen, hvor det er muligt at tilføje nye bygninger og dermed visualisere, hvordan byrummet vil ændres såfremt en given bygning opføres.

  Kan potentielt bruges til at løse følgende udfordringer

  Teknologien kan bl.a. anvendes som beslutningsstøtte i forbindelse med større beslutninger, fx opførelse af bygninger eller modernisering af byrum. Den kan bruges til planlægning af service på maskiner, fordi dataopsamling løbende kan give et korrekt billede af maskines tilstand/slidtage ud fra den måde den har været brugt på. Derudover er det muligt at optimere processer, fx sagsbehandlingsprocesser, ved at bruge teknologien til at simulere, hvilke konsekvenser et ændret sagsflow eller ændrede procedurer har på den samlede sagsbehandling.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Søren Nørgaard Madsen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3633

  E-mail: snma@kl.dk

  Relateret indhold