Gå til hovedindhold
/ 3D print

3D-print

3D-print er en teknologi, hvor man i et computerprogram designer et emne i 3D og dernæst producerer emnet, typisk i et plastmateriale i en såkaldt 3D-printer.

 • Læs op

Indhold

  3D-print adskiller sig fundamentalt fra andre fremstillingsmetoder ved, at emnet ikke fræses ud af en solid blok, men derimod bygges op fra bunden af pulver eller fibre. 3D-print er en relativt tilgængelig løsning, da produktionsudstyret er relativt billigt, sammenlignet med andre løsninger. Desuden kræver 3D-print ikke samme grad af løbende omkonfigurering af udstyret i forbindelse med produktion af emner, som andre metoder.

  Anvendelsesmuligheder

  3D-print kan anvendes inden for undervisningen til at lære elever om IT, geometri og processen fra idé til design og produktion af et produkt. 3D-print er desuden anvendeligt til print af fx mindre reservedele, tilbehør eller andre objekter dér hvor behovet er. Med denne decentrale produktion undgås eventuel lang leveringstid fra en leverandør.

  Flere kommuner har etableret Maker Spaces, der er værkstedstilbud, hvor borgerne kan 3D-printe og eksperimentere med nye teknologier.

  Også inden for velfærdsområdet begynder 3D-print at være relevant, fx i form af 3D-printet mad som et mere stimulerende og appetitvækkende alternativ til sondemad.

  Kan potentielt bruges til at løse følgende udfordringer

  3D-print kan indgå som led i den løbende nytænkning og modernisering af undervisningsmiljøet og undervisningsmetoderne i såvel folkeskolen som på erhvervsskolerne.

  I kommunens drift kan 3D-print bidrage til at reducere omkostninger og ventetid ifm. indkøb og udskiftning af reservedele mv.

  Inden for sundhed og omsorg kan 3D-printet mad højne livskvaliteten hos borgere med spisebesvær.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Søren Nørgaard Madsen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3633

  E-mail: snma@kl.dk