Gå til hovedindhold
/ Applikationer (apps)

Apps

Apps er en betegnelse for software specielt designet en brugers enhed fx smartphone, computer eller tablet.

 • Læs op

Indhold

  De fleste kender særligt apps fra deres telefoner, hvor apps kan downloades gennem forskellige udbyderes portaler. Disse portaler er åbne for, at fx kommuner udbyder egne apps. Apps er en relativ moden teknologi, som de fleste har kendskab til og er vant til at bruge.

  Apps kan benyttes i en lang række forskellige situationer og til mange formål. Der bruges apps i vid udstrækning i kommunerne i dag, både inden for dataindsamling (fx apps hvor borgere kan rapportere skader på vejbelægning, fyldte skraldespande, træning, sundhed mv.) og formidling, fx i form af apps til undervisningsformål.

  En væsentligt fordel ved apps til smartphones er muligheden for at anvende brugerens lokation til at tilpasse appens indhold. Heri ligger dog også etiske og datamæssige problemstillinger ift. overvågning af brugerne.

  Selvom udviklingen af apps er blevet nemmere og billigere i takt med udviklingen af teknologien, fremhæver flere kommuner, at apps kræver mange ressourcer i både udviklings- og vedligeholdelsesfasen. Samtidig ligger der en række etiske og datamæssige problemstillinger ift. overvågning af de borgere, der benytter app’en.

  Apps kan anvendes til at skabe værdifuld viden via dataindsamling fra borgere, men de kan bruges til formidling af data og indhold som tidligere har været vanskeligt at formidle. Smartphone apps kan desuden spare tid, idet de kan fungere som bindeled mellem kommunale medarbejdere på farten og de computerbaserede it-løsninger som medarbejdere anvender ved skrivebordet.

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Marie Aggerstrøm Hansen

  Digitalisering & Teknologi

  Telefon: +45 3370 3546

  E-mail: maah@kl.dk