Gå til hovedindhold
Råderum
Nyhed

Indspark

Læs månedens indspark med Eik Møller, Kommunaldirektør i Ballerup Kommune.

26. sep. 2018
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Hvad er det mest succesfulde projekt, I har sat i søen i forhold til at omstille og udvikle?

  ”Den Lille Enhed”, der er en præventiv og reaktiv indsats overfor kriminelle og kriminalitetstruede borgere. Enheden blev dannet i 2013 af primært to grunde; forbedring af arbejdsmiljøet i Jobcentret og bedre match mellem sagsbehandler og den specifikke type borger. Dermed bliver sagsbehandlingen også mere effektiv.

  Hvilke faglige og økonomiske gevinster har det medført?

  Enheden samler viden om arbejdet med borgere, der er en del af det hårdere kriminelle miljø. Enheden sikrer desuden høj grad af aktiv indsats overfor bandemedlemmer og stor afgang til job eller uddannelse for målgruppen.

  Årligt afslutter 'Den Lille Enhed' cirka 60 sager, hvoraf 40 pct. kommer i job eller uddannelse. Disse sager kunne eksempelvis omhandle borgere, der har tilknytning til bandemiljøet, og som formår at komme ud af det miljø og ind i beskæftigelse/uddannelse ved hjælp af enhedens arbejde.

  Det kan også være borgere, der har modtaget offentlig ydelse i en længere periode, og som udviser truende adfærd overfor andre sagsbehandlere i Jobcentret. Udover de 40 pct, som kommer i job eller uddannelse, så flytter yderligere 10 pct. ud af Ballerup kommune i EXIT-forløb.

  Udover at få borgerne i beskæftigelse eller uddannelse, så arbejder enheden også med indsatser i forhold til at fastholde borgerne i job eller uddannelse. Det kunne for eksempel være arbejdet med en fastholdelsesmentor ved løntilskud, ordinært job eller uddannelse.

  I Ballerup Kommune er den årlige besparelse ved implementeringen af 'Den Lille Enhed' beregnet til at være 3,5 – 4 mio. kr. i 2016 og 2017.

  Hvad har været den største succes?

  Kriminelle og kriminalitetstruede borgere kommer ud af de kriminelle miljøer og i job og uddannelse. Det har øget trygheden for medarbejderne i kommunen markant, der før sad med disse sager. Derudover har tiltaget
  mindsket aktivitet i bandemiljøet i lokalmiljøet og fjernet flere af disse borgere fra gaden.

  Hvad har været den største udfordring?

  Sammensætning af det rigtige team, da det kræver særlige kompetencer at arbejde med denne målgruppe. Teamet er sammensat af forskellige fagrupper som politi og socialrådgivere, og består af tre specialiserede sagsbehandlere, én konsulent (exitkoordinator samt tovholder på 'den gode løsladelse') og én virksomhedskonsulent/mentor.

  Hvad har overrasket dig mest?

  Det har overrasket positivt, at det er lykkedes at flytte så mange borgere ud af det kriminelle miljø og ind på arbejdsmarkedet.

  Hvad er de vigtigste greb, I har taget for at få processen til at lykkedes?

  Der arbejdes i tre spor:

  • Stærkt kendskab til miljøet
  • Mange hyppige samtaler og aktiv indsats hvor igennem borgernes understøttes i flytning af mindset i retning mod arbejdsmarkedet.
  • Borgerne skal i virksomhedspraktik (primært private virksomheder) med aftale om efterfølgende ordinært job eller uddannelse.

  Hvad er dine bedste råd til andre kommuner, som har lyst til at give sig i kast med lignende projekter?

  Der skal sikres et godt samarbejde med relevante aktører, herunder politi og kriminalforsorg om bl.a exitprogrammer og God Løsladelse.

  Hvor ser du de største potentialer med hensyn til omstilling og udvikling fremadrettet?

  • Øget og mere effektivt samarbejde på tværs af samtlige velfærdsområder
  • Digitalisering og understøttelse af systemer på velfærdsområderne