Gå til hovedindhold
Nyhed

Det Europæiske Regionsudvalg tager første skridt i debatten om samhørighedspolitikkens fremtid

KL’s politikere deltog i sidste uge i Regionsudvalgets plenarforsamling i Bruxelles. Under plenarforsamlingen skulle man bl.a. debattere fremtiden for samhørighedspolitikken og stemme om Regionsudvalgets udtalelse til dette.

04. dec. 2023

Indhold

  Regionsudvalget udtalelse er et første skridt i debatten om rammerne for samhørighedspolitikken under det kommende budget for EU. En debat som for alvor kommer til at tage fart efter det kommende Europa-Parlamentsvalg, og med tiltrædelsen af den nye Kommission i efteråret 2024.

  Samhørighedspolitikken skal sammen med EU’s øvrige budget genforhandles i de kommende år, således at en ny aftale ligger klar til ikrafttrædelsen af den nye budgetperiode fra 2028-2034.

  I forbindelse med behandlingen var der en længere debat om betydningen af samhørighedspolitikken, som for mange kommuner og regioner på tværs af Europa udgør en helt central og uundværlig finansieringskilde. Samhørighedspolitikken spiller også en rolle i Danmark, om end i mindre omfang end i andre lande, hvor blandt andet socialfonden og fonden for regionaludvikling udgør væsentlige kilder til finansiering for flere kommuner, samt for en lang række virksomheder og organisationer.

  Regionsudvalgets udtalelse indeholder derfor en række principper for hvordan den kommende samhørighedspolitik skal se ud, herunder at:

  •  Alle regioner bør fortsat være berettiget til støtte fra samhørighedsmidlerne
  • Delt forvaltning, flerniveaustyring og partnerskabsprincippet skal fortsat være de ledende principper for udmøntningen af samhørighedsmidler
  • Den overordnede ramme for samhørighedsmidlerne skal strømlines og simplificeres
  •    Territorial samhørighed bør være grundpillen i al EU-lovgivning, således at princippet om ”ikke at skade samhørigheden” opretholdes

  Regionsudvalgets udtalelse indeholder dog også et punkt omkring sammenhæng mellem overholdelsen af EU’s retsstatsprincip og udbetalingen af EU-midler, den såkaldte retsstatsmekanisme, som betyder at Kommissionen kan tilbageholde EU-midler, herunder samhørighedsmidlerne, til et medlemsland som overtræder EU’s retsstatsprincip. 

  Regionsudvalget ønsker at lempe reglerne, således at overtrædelse af princippet, og den efterfølgende tilbageholdelse af EU-midler til medlemsstaterne, ikke går ud over midlerne til de lokale og regionale myndigheder i de respektive lande.

  Regionsudvalgets plenarforsamling vedtog sin udtalelse om fremtiden for samhørighedspolitikken med et stort flertal. Det blev dog uden opbakning fra KL, da man fra KL’s side ikke kunne bakke op om opfordring til en lempelse af retsstatsmekanismen. 

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jacob Hansen

  Jura & EU

  Telefon: +32 47195 1503

  E-mail: jhan@kl.dk