Gå til hovedindhold
Nyhed
Folkeskole
Dagtilbud

Første møde i KL og Komponents partnerskaber om inkluderende fællesskaber.

I KL og Komponents partnerskaber om stærke og inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler, som mødtes første gang d. 9. januar, arbejdes der målrettet med at skabe meningsfulde fællesskaber, som giver flere børn mulighed for at deltage i et alment tilbud.

01. feb. 2023
Ældre end 12 mdr.

Indhold

  Når man samler 12 kommuner til en fælles udviklingsdag, så sker der noget! Særligt når alle deltagere er nysgerrige på, hvordan man bliver endnu bedre til at skabe stærke inkluderende fællesskaber, så flere børn oplever en meningsfuld hverdag. I KL og Komponents partnerskaber om stærke og inkluderende fællesskaber i dagtilbud og skoler, som mødtes første gang d. 9. januar, arbejdes der målrettet med at skabe meningsfulde fællesskaber, som giver flere børn mulighed for at deltage i et alment tilbud. Som en deltager udtrykte det: ”Det er en væsentlig opgave, for vi ved det går børnene bedre, hvis de oplever, at de hører hjemme, i den lokale institution eller skole.”

  Kommunerne der deltager i partnerskaberne, vil i løbet af 2023 arbejde med, at flere elever oplever et tilhørsforhold til ”deres” skole, ser sine gamle venner i frikvarteret og på gangene. Og er i den samme bygning.

  På partnerskabets første dag var der fokus på ledelsernes rolle, når politiske ambitioner om stærke børnefællesskaber skal omsættes til praksis til gavn for børn, unge, forældre og medarbejdere.

  På tværs af kommunerne og sammen med Lotte Bøgh Andersen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, blev der drøftet, udvekslet erfaringer og vendt nye idéer omkring vigtigheden af en tydelig ledelsesmæssig ramme, fra politisk ambition til praksisnær faglig ledelse.

  Deltagerne var enige om at samspillet mellem ledelse og politiske visioner er helt centralt. Derfor blev der fortalt, lyttet og udvekslet erfaringer med at hjælpe ledere på alle niveauer med at forstå og respektere de politiske ønsker og krav og samtidig hjælpe med at bidrage med faglige viden og erfaringer, fra den lokale praksis.

  De mange snakke og spørgsmål drejede sig desuden om de værdikonflikter, som ofte findes iboende i politisk ledelse. Her blev dagens konklusion at alle fra politikerne til de lokale ledelser i dagtilbud og på skoler skal hjælpes til at stå sammen om, at den faglige viden, dømmekraft og erfaring bliver taget i betragtning. Det gælder om at finde en god balance mellem at stå på mål for retningssætningen og give plads til at kommunen faktisk kan udvikle sig i den udstukne retning. Hvis den enkelte ansatte i et dagtilbud eller på en skole skal opleve handlemuligheder der skal gøre en forskel for børn og unge, er det vigtigt at der så vidt muligt findes en balance mellem politiske ønsker og faglige krav, så beslutningerne er i overensstemmelse med både kommunens visioner og børnene/borgerne bedste interesse.

  I drøftelserne på partnerskabsdagen var det et tydeligt og naturligt fokus på den faglige ledelses muligheder for at sikre, at organisationens eller institutionens faglige mål opnås. Blandt andet fik vi alle et indblik vigtigheden af at ledelser har en forståelse for det pædagogiske og didaktiske fagområde, og samtidig har evnen til at anvende denne viden til at udvikle og implementere strategier, der sikrer en høj kvalitet i det faglige arbejde.