Gå til hovedindhold
Teknik og miljø
Høringssvar

Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om Legionellakontrol

KL takker for muligheden for at afgive høringssvar til det foreliggende for-slag til bekendtgørelse om Legionellakontrol. Det har ikke været muligt for KL at foretage en politisk behandling af høringssvaret inden for høringsfri-sten. Derfor tages der forbehold for den efterfølgende politiske behandling af høringssvaret.

14. maj 2024
 • Læs op

Indhold

  Generelle bemærkninger

  KL er indforstået med, at bekendtgørelsen om Legionellakontrol er en dansk implementering af EU-lovgivning, med formål om at forebygge Legionella. og delvist mål om at indsamle data til EU. Dog vurderer KL, at den foreslåede implementering skaber unødvendigt bureaukrati og administrativt arbejde i kommunerne, hvilket ikke bidrager med samfundsmæssig værdi.

  Bureaukrati indrapportering og data indsamling.

  I en tid, hvor kommunerne opfordres til at identificere regler, der skaber administration og bureaukrati, virker det absurd, at staten foreslår nye regler, der skaber yderligere administration uden samfundsmæssig gevinst. Formålet med direktivet er at forhindre opblomstring af Legionella og derved sikre, at færre mennesker smittes med legionærsyge, hvilket denne type administration ikke bidrager til. KL’s forslag til en mindre bureaukratisk løsning er, at indrapporteringen enten sker direkte til Social- og Boligstyrelsen uden kommunen som et formålsløst mellemled, eller at styrelsen opretter en central indrapporteringskanal, f.eks. en hjemmeside, hvor alle kontroller indrapporteres og samles i én database, som både kommunerne og Social- og Boligstyrelsen har adgang til.

  Prøvetagningen rammer kommunerne hårdt.

  Antallet af indberetninger om Legionella fra styrelsen om patientsikkerhed til kommunerne er i dag få. Antallet heraf hvor Legionella kan spores tilbage til en bygning er yderligere begrænset.

  Udgifterne til prøvetagning og kontrol forventes at beløbe sig til ca. 12 mio. kroner årligt alene for analysearbejdet, for de kommunale bygherrer. Vi opfordrer derfor til, at styrelsen revurderer antallet af nødvendige prøvetagninger.

  Monitorering (Ny opgave)

  Der er i høringen lagt op til, at byggemyndigheden har en opgave i at sikre, at det korrekte antal prøvetagninger og indrapporterede kontroller finder sted. Dette er en ny opgave, som byggemyndigheden ikke varetager i dag. Byggemyndigheden laver ikke i dag opsøgende arbejde. Dette vil konkret betyde, at kommunen skal udarbejde og løbende ajourføre en oversigt over hvilke prioriterede ejendomme der findes, og i hvilket omfang de skal foretage prøvetagninger, indsende kontroller og om det nødvendige antal er blevet indsendt. I relation til at byggemyndigheden ikke har en opgave i at forholde sig til den indsendte kontrol, virker dette fuldstændig uproportionelt. Desuden skal det bemærkes, at byggemyndighederne ikke har adgang til oplysninger om, i hvilket omfang sygehusene har sengepladser eller i hvilke kommuner sengepladserne er placeret.

  Sidst opdateret: 17. maj 2024

  Kontakt