Gå til hovedindhold
Høringssvar
Teknik og miljø
Vand og natur

Høringssvar til analysekvalitetsbekendtgørelsen

KL's høringssvar til Analysekvalitetsbekendtgørelsen

29. jan. 2024
 • Læs op

Indhold

  KL takker for muligheden for at kommentere på udkast til ændring af bekendtgørelsen. Der tages forbehold for en politisk behandling af høringssvaret.

  Høringssvaret er opdelt i afsnit med både generelle og detaljerede kommentarer.

  Helhedsindtryk

  Koordinering mellem analysekvalitetsbekendtgørelsen og drikkevandsbekendtgørelsen bør sikres, specielt i forhold til de nye pesticider.

  Generelle bemærkninger

  Af paragraf 21 i Analysekvalitetsbekendtgørelsen fremgår det, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. maj 2023, men i høringsbrevet står der, at man giver en implementeringsfrist på 2 måneder.

  •  § 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2023.
  •  Høringsbrevet: ”Kravene til analysekvalitet tilføjes som konsekvens af stoffernes tilføjelse til drikkevandsbekendtgørelsen. Der gives for pesticiderne en implementeringsfrist på 2 måneder, så der først stilles krav om opfyldelse af de nye minimumsperformancekrav og akkreditering pr. 1. juli 2023”.

  Ovenstående bør afstemmes med drikkevandsbekendtgørelsen, som forventes at træde i kraft den 22. maj 2023. Eftersom vandprøver udtaget fx i juni efter drikkevandsbekendtgørelsen, så ikke er akkrediteret i forhold til minimumsperformancekrav for de pågældende pesticider. I princippet kan man i overgangsperioden risikere at tage en prøve, som ikke er omfattet af de fra 1. juli gældende kriterier og dermed efterfølgende skal gentages. 

  Detaljerede bemærkninger

  Bilag 1.4 Drikkevandskontrol af tabellen, der starter på side, 17 fremgår følgende:
  • Side 21, PFAS (18 PFAS-forbindelser). LD (detektionsgrænsen) er 
  angivet til 0,001µg/l
  • Side 22, PFOA, PFNA og PFHxS (3 PFAS-forbindelser). LD (detektionsgrænsen) er angivet til 0,0003 µg/l
  • Side 22 PFOS (1 PFAS-forbindelser). LD (detektionsgrænsen) er angivet til 0,0002 µg/l

  Detektionsgrænserne (LD) er uklare i forhold til Miljøministeriets svar i høringsnotatet af 3. oktober 2022 til den nugældende drikkevandsbekendtgørelse (BEK nr. 1383 af 03/10/2022). Se: https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/399d7526-70d4-41bb-b782-
  746fcea4ba8f/H%C3%B8ringsnotat%20drikkevandsbekendtg%C3%B8relsen%20okt%202022.pdf 

  I høringsnotatet til drikkevandsbekendtgørelsen præciserede Miljøministeriet i forbindelse med et svar til Skanderborg Kommune, at detektionsgrænsen for PFOS, PFOA, PFNA og PFHxS er 0,0001 µg/l. Det vil sige, en lavere detektionsgrænse end dem, der fremgår af analysekvalitetsbekendtgørelsen. De forskelle i grænseværdier bør forklares nærmere.

  I drikkevandsbekendtgørelsen, der trådte i kraft den 1. juli 2022, blev der 
  medtaget tre nye pesticider: 
  • 4-Bis-amido-3,5,6-trichlorobenzenesulfonat (R471811)
  • 6-(tert-Butylamino)-1,3,5-triazine-2,4-diol (LM5) 
  • 4-(tert-Butylamino)-6-hydroxy-1-methyl-1,3,5-triazin-2(1H)-one (LM6). 

  Vi foreslår, at disse tre pesticider fremgår mere tydelig af Bilag 1.4 Drikkevandskontrol.

  Tilsvarende for LM3, som tages med i den nye analysekvalitetsbekendtgørelse.

  Følgevirkninger - herunder økonomiske

  Når drikkevandsbekendtgørelsen og analysekvalitetsbekendtgørelsen ikke har samme ikrafttrædelsesdato, så kan det betyde. at nogle vandværker i mellemperioden kan få foretaget en vandanalyse, der ikke er akkrediteret mht. til enkelte pesticider.

  Hvis note 7 i bilag 1c fastholdes i drikkevandsbekendtgørelsen, så bør det fremgå af analysekvalitetsbekendtgørelsen, hvordan iltforbruget skal måles. 

  Ændringer i analysekvalitetsbekendtgørelsen er en følge af ændringer i drikkevandsbekendtgørelsen, som KL har bedt om at få i økonomisk høring.

  Dokumenter

  Kontakt

  Konsulent

  Janne Sommer Nielsen

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3515

  E-mail: jani@kl.dk