Gå til hovedindhold
Høringssvar

Høringssvar fra KL vedr. udkast til rammeaftalebekendtgørelse

KL's bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

08. nov. 2023

Indhold

  Social-, Bolig og Ældreministeriet har den 5. september 2023 anmodet KL
  om eventuelle bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om rammeaftaler
  m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

  Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden
  fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende
  eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk behandlet.

  KL har følgende bemærkninger:

  • Det vil være hensigtsmæssigt at bevare §1, da denne kort beskriver
   hvad rammeaftalen er/rummer.
  • Desuden vil det være hensigtsmæssigt at bevare §3, da denne specificerer, hvem der udarbejder rammeaftalen, herunder at der udarbejdes en rammeaftale for hver region. § 1 og § 3 kan evt. slås sammen og herunder kan ”hvert andet år” udgå i §3.
  • § 6 punkt 3 bør omformuleres til ”Behovet for et tværkommunalt
   samarbejde om etablering af tilbud”, da der typisk vil være én kommunal
   eller regional driftsherre, der etablerer tilbuddet efter aftale
   med en eller flere kommunalbestyrelser.

  Dokumenter

  Kontakt

  Chefkonsulent

  Katrine Nørtoft Magelund

  Beskæftigelse, Integration & Socialpolitik

  Telefon: +45 3370 3548

  Email: kanm@kl.dk