Gå til hovedindhold
Nyhed
Arbejdsmarked

KL inviterer centrale samfundsaktører til Forum for Fremtidens Arbejdsmarked

Vi lever længere og får flere gode og sunde leveår. Det er grundlæggende godt. Samtidig bliver vi færre til at arbejde og flere, der får behov for velfærd. Det betyder markant færre medarbejdere. Derfor har KL inviteret en kreds af centrale samfundsaktører til at undersøge, hvordan vi kan ruste arbejdsmarkedet til fremtiden.

07. jun. 2024

Indhold

  Store årgange træder i disse år ud af arbejdsmarkedet. Der bliver flere børn og unge under 20 år og andelen af ældre, der har brug for hjælp, stiger. Manglen på arbejdskraft mærkes allerede i både den offentlige og private sektor, og udfordringerne med at sikre medarbejdere nok bliver kun større. Det gælder både den offentlige sektor, hvor der især mangler medarbejdere til ældreplejen. Og det gælder den private sektor, hvor der fx bliver brug for mange flere kolleger til den grønne omstilling. 
   
  KL har inviteret en kreds af centrale samfundsaktører til et helt nyt Forum for fremtidens arbejdsmarked for at undersøge, hvordan vi kan ruste arbejdsmarkedet til fremtiden. KL er fx optaget af, hvordan man kan fremme en mere smidig udtrapning af arbejdsmarkedet og styrke mulighederne for omstilling og omskoling gennem livet, så flere kan få en meningsfuld senkarriere. Til at stå i spidsen for forummet har KL inviteret Claus Juhl, direktør for Forskel. 
   
  ”I mange år har vi talt om, hvorvidt der er penge nok. Men det er ikke længere penge, der er den største begrænsning. Det er, om der er hænder nok. Der bliver flere ældre og færre unge, og det er en udfordring, som kun bliver større de kommende år. Og hvis der ikke er nok arbejdskraft, så er det utrolig svært at omsætte politisk vilje og penge til velfærd,” siger Claus Juhl, formand for Forum for Fremtidens Arbejdsmarked, og fortsætter: 
   
  ”Vækst og velfærd forudsætter et velfungerende arbejdsmarked. Vi har i mange år vidst, at demografien presser arbejdsmarkedet, som vi kender det. Samtidig ser vi nye strømninger med teknologi og kunstig intelligens, nye generationer og nye måder at arbejde på, som rummer muligheder. Det skal vi arbejde med, så vi fremtidssikrer arbejdsmarkedet og dermed vores samfundsmodel. Jeg har ikke svarene, men jeg kan se, at der er noget, vi bliver nødt til at gøre anderledes. Så det er mit håb, at vi med den sammensætning af aktører, som er inviteret ind i forummet, kommer til at se på, hvor der er potentiale, og hvordan vi kan bringe det i spil.”

  Vi kan ikke fortsætte, som vi plejer

  Aktørerne der har takket ja til at deltage i Forum for Fremtidens Arbejdsmarked er fra Røde Kors, Københavns Universitet, Ældre Sagen, PFA, Dansk Ungdoms Fællesråd, DA, CBS, ATP, FH, DJØF, Trygfonden, DEA og Aarhus Universitet. De er foreløbigt inviteret til tre møder i løbet af 2024. 
   
  ”Vi skal alle indstille os på at arbejde længere. Børn, der bliver født i dag, kan forvente at have over 50 år på arbejdsmarkedet. Det stiller krav til, at vi løbende skal kunne omstille os og få nye kompetencer, i takt med at virkeligheden ændrer sig omkring os. Vi er tilbøjelige til at identificere et afgrænset problem og så skynde os at identificere en løsning. Men det kan vi ikke her,” siger Kristian Vendelbo, administrerende direktør i KL. 
   
  ”I Forum for fremtidens arbejdsmarked håber jeg, at vi sammen kan kaste lys over, hvordan vi kan ruste arbejdsmarkedet til fremtiden. Min ambition er, at vi sammen kan finde en fælles retning og identificere de første mulige handlinger, der kan hjælpe med at skabe forandringer, så vi kan fremtidssikre det danske arbejdsmarked. Ingen af os kan lykkes alene, men hvis vi puljer vores viden og evner, så tror jeg, vi kan nå langt,” understreger Kristian Vendelbo. 

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk