Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Trepartsaftale giver bedre mulighed for at fastholde og rekruttere dygtige og engagerede medarbejdere

KL har netop indgået en aftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor.

04. dec. 2023

Indhold

  Trepartsaftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært løft til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje, samt et løft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.
   
  ”Det, der har været afgørende for os, er at finde veje til, at vi som kommuner kan levere god velfærd til borgerne. Skal vi kunne dét, kræver det, at vi kan rekruttere de medarbejdere, vi har brug for, og at vi både har fleksibilitet og kvalitet i måden, vi løser opgaverne på. Det tager vi med denne her aftale nogle skridt mod,” siger Michael Ziegler, formand for KL’s Løn og Personaleudvalg.
   
  Aftalen har blandt andet fokus på at få flere medarbejdere til at arbejde fuld tid. KL har allerede i dag en ambitiøs fuldtidsindsats sammen med de faglige organisationer i form af ’En Fremtid med Fuldtid’. 
   
  ”Vi kan allerede nu se, at vores indsats bærer frugt. Og vi er meget stolte af, at vi i samarbejde med kommunerne og medarbejderne har fundet nogle metoder og løsninger til at ændre den deltidskultur, der i årtier har præget det kommunale arbejdsmarked. Vi har en ambition om at få udbredt de gode løsninger og erfaringer, der er udviklet i fuldtidsindsatsen indtil videre, og dét vigtige arbejde giver trepartsaftalen os nu mulighed for at sætte yderligere skub under,” lyder det fra udvalgsformanden. 
   
  Med trepartsaftalen sikres det fælles arbejde med at få flere medarbejdere op i tid i en årrække, så parterne fortsat kan understøtte de gode indsatser lokalt. Med aftalen skal fuldtid være det normale udgangspunkt i den offentlige sektor, og omfanget af deltidsarbejdet skal nedbringes væsentligt, så timetallet stiger. Det vil sige, at alle ledige stillinger i kommuner på sundheds- og ældreområdet, socialområdet samt på dagtilbudsområdet som udgangspunkt skal slås op som fuldtidsstillinger i aftaleperioden. Derudover forpligter kommunerne sig til at tilbyde de allerede deltidsansatte på områderne, som anmoder om det, at komme på fuld tid i hhv. 2024, 2027 og 2030, senest seks måneder efter anmodningen.  

  Vigtigt at fastholde medarbejdere

  Hvis vi skal sikre den nødvendige arbejdskraft i fremtiden, er det vigtigt for kommunerne at fastholde dygtige medarbejdere så længe, som muligt. Derfor er det positivt, at aldersgrænsen for seniordagene med trepartsaftalen kommer til at følge ændringerne i folkepensionistalderen. Aftalen er derudover med til at gøre det mere attraktivt at deltage i vagtarbejdet og indeholder tiltag, der skal sikre en mere smidig vagtplanlægning. 
   
  ”Vi har i forhandlingerne været særligt optagede af, at flere medarbejdere har mulighed for at blive længere i arbejde. Det har været et ønske for os gennem flere overenskomstforhandlinger, at aldersgrænsen for seniordagene følger udviklingen i folkepensionsalderen – og vi er derfor glade for, at der nu er taget hul på det. Samtidig har vi holdt fast i, at tiltag i aftalen skal bidrage til, at det bliver lettere at levere velfærd til borgerne. Det bliver det fx ved, at vagtplanlægningen bliver mere smidig, og at det bliver mere attraktivt for vores medarbejdere at deltage i vagtarbejdet,” siger Michael Ziegler.

  Ro om overenskomstforhandlinger

  For KL har det desuden været vigtigt, at trepartsaftalen er med til at skabe ro om overenskomstforhandlingerne i 2024, som står lige for døren. Aftalen tegner de overordnede linjer for fordelingen af midlerne, men hvordan midlerne konkret skal udmøntes, bliver noget, der skal aftales ved overenskomstbordet.
   
  ”Vi har hele tiden sagt, at det her skal være en engangsforestilling, og det er vi rigtig glade for, at parterne nu er enige om. Som Lønstrukturkomiteen slog fast, så fungerer den danske model, og løn er parternes ansvar – dét skal vi værne om. Derfor er jeg også glad for, at parterne nu tager ansvaret for lønudviklingen tilbage, og jeg glæder mig til at fortsætte forhandlingerne i dét spor.” 
   

  Kontakt

  Pressekonsulent

  Alexandra Pedersen

  Kommunikation

  Telefon: +45 3370 3643

  E-mail: alpe@kl.dk