Gå til hovedindhold
Analyser
Analyser: Arbejdsmarked og uddannelse
Analyser: Dagtilbud og skole

Karakteristik af elever i forhold til uddannelsesvalget efter 9. klasse

Formålet med dette analysenotat er at tegne billeder af unge, som går ud af 9. klasse. Der gives karakteristik af de unge, som vælger henholdsvis de ordinære 10. klasser, 10. klasse på efterskole, erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser.

21. okt. 2016
Ældre end 12 mdr.
 • Læs op

Indhold

  Analysens hovedkonklusioner

  • Det er i højere grad drengene der vælger erhvervsskolerne, sammenlignet med pigerne.
  • Unge med indvandrer-/ efterkommerbaggrund vælger 10. klasse i samme grad som etnisk danske unge, men heraf vælger langt færre efterskolerne.
  • Unge i landdistrikterne vælger i højere grad 10. klasse end unge i byområderne. Forskellen skyldes i særlig grad, en større tilbøjelighed til at tage 10. klasse på en efterskole.
  • Jo mindre urbaniseret et område den unge vokser op i, jo større tilbøjelighed er der til at vælge en erhvervsuddannelse.
  • Børn af faglærte og ufaglærte vælger i højere grad en erhvervsuddannelse, sammenlignet med øvrige unge.
  • Børn af forældre med en videregående uddannelse vælger i højere grad en gymnasial uddannelse, sammenlignet med øvrige unge.
  • Unge som vælger de gymnasiale uddannelser efter 9. klasse er de bogligt stærkeste, målt på karaktergennemsnit.
  • Derefter kommer eleverne i 10. klasse på efterskolerne. Laveste karakterer har eleverne i de ordinære 10. klasser og på erhvervsskolerne.
   Udsatte unge vælger i langt højere grad 10. klasse, og langt mindre de gymnasiale uddannelser, sammenlignet med øvrige unge.

  Dokumenter

  Kontakt

  Kontorchef

  Søren Lindemann Aagesen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3805

  E-mail: saa@kl.dk