Gå til hovedindhold
Nyhed
Sundhed
Ældre

Ny hvidbog i rehabilitering

Med den nye hvidbog i rehabilitering, der udkom i foråret 2022, er der kommet øget fokus på tværfagligt samarbejde, på borgerens livskvalitet og hele situation. Den taler ind i et ændret demografisk landskab, som kræver øget dybde- og breddefaglighed. Det har vakt interesse i Fremfærd Sundhed og Ældre, som i næste uge inviterer til et nyt projekt om rehabilitering.

03. mar. 2023

Indhold

  Hvidbogens indhold

  Den nye hvidbog i rehabilitering peger på, at rehabilitering kræver nye kompetencer af medarbejderne. Det gælder både dybde- og breddefaglighed og til en organisering, hvor medarbejdere kan spille sammen og lære af hinanden. Opdateringen af hvidbogen i rehabilitering skyldes, at demografien har ændret sig med flere ældre, flere kronisk syge og flere med psykiske lidelse. Samtidig har vi i dag en større viden om effekten af rehabiliteringsindsatsen.

  Arbejdet med at implementere anbefalingerne fra den nye hvidbog vil fortsætte i mange år. I slutningen af 2022 blev der nedsat en række arbejdsgrupper, der skal omdanne hvidbogens anbefalinger til handlinger.

  Nyt projekt fra Fremfærd Sundhed og Ældre

  Fremfærd Sundhed og Ældre er ved at være klar med et nyt projekt om rehabilitering. Partssamarbejdets projekt skal understøtte kommunernes arbejde med at udvikle rehabiliteringsindsatsen i ældreplejen på baggrund af hvidbogens anbefalinger. Konkret vil projektet fokusere på potentialet i forhold til mad og måltider.

  Kan der skabes indsatser, der fastholder fokus på at gøre borgerne selvhjulpne, men samtidigt bruger måltidet til at styrke funktionsevnen og de sociale relationer og skabe livskvalitet – fx ved at se på, hvordan civilsamfundet i højere grad kan indtænkes undervejs i rehabiliteringsindsatsen.

  Der er en forventning om at udsende invitationer til deltagelse i projektet i næste uge.

  Læs mere om Hvidbog i rehabilitering og tankerne bag på vpt.dk:

  Rehabilitering kræver nye kompetencer af medarbejderne