Gå til hovedindhold
Folkeskole
Børn og unge

Mellemkommunal betaling

Vejledende takster for normalklasser, skolefritidsordning, beregningsmodeller for støttetimer og specialklasser samt den kommunale takst for vidtgående specialundervisning

Indhold

  I juni 2020 vedtog Folketinget en reform af det kommunale udligningssystem. Reformen medfører bl.a., at udligning fra 2021 baseres fuldt ud på CPR-folketallet fremfor det særlige betalingskommunefolketal.

  Ændringerne i CPR-registreringen indebærer ikke ændringer i forhold til kommunernes generelle betalingsforpligtigelse. Reformen af udligningen har derfor ikke konsekvenser for, hvornår en kommune i forhold til den enkelte borger er forpligtiget til at refundere en anden kommunes udgifter. Reformen har alene konsekvenser for den enkelte kommunes tilskuds- og udligningsbeløb.

  KL har udarbejdet de vejledende takster for 2024 til hjælp for kommunerne.

  De vejledende takster er beregnet på baggrund af senest kendte regnskabsår. Taksten omregnes ikke til skoleår, og er derfor gældende for det kommende budgetår. Undervisningsministeriet beregner takster til frie grundskoler på samme måde.

  De vejledende takster kan anvendes, når begge kommuner har indgået en aftale om det. Hvis ikke skole- og betalingskommune har indgået en aftale, så gælder tilbagefaldsreglen i Bekendtgørelse om hvilken kommune udgiften til folkeskolens undervisning m.v. endeligt påhviler (BEK nr. 1000 af 15/09/2014).

  Tilbagefaldsreglen for den almindelige undervisning er, at bopælskommunens betaling til skolekommunen udgør bopælskommunens gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, dog højst et beløb svarende til skolekommunens tilsvarende udgift.

  Med andre ord - har kommunerne ikke indgået en aftale om betaling, skal betalingskommunen betale den mindste af de to kommuners gennemsnitlige udgifter

  Nedenfor kan du også se de vejledende takster fra 2021, 2022 og 2023. 

   

  Beregningsmodellerne er kun gældende for specialklasser og støttetimer. KL beregner og udmelder fortsat takster for normalklasser og børnehaveklasser på baggrund af statistiske data.

  KL beregner normalt vejledende takster for SFO-området. Der er dog problemer med statistikken for antal indskrevne i SFO, og KL har derfor ikke haft mulighed for at beregne en ny vejledende takst. KL anbefaler at kommunerne enten tager udgangspunkt i senest beregnede takst og opregner den i 18-pl, eller selv beregner en ny takst.

  I det følgende dokument præsenteres beregningsmodeller for specialklasser og støttetimer fra 2001 til 2024.

   

  Sidst opdateret: 8. januar 2024

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Hanne Bertelsen

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3480

  E-mail: hbe@kl.dk