Gå til hovedindhold
Dagtilbud
Børn og unge

Uvildighed i det pædagogiske tilsyn

Dette er den niende case i en række cases, hvor KL sætter spot på eksempler på arbejdet med tilsyn ude i kommunerne. Casen trækker på indsigter fra KL’s udviklingspartnerskab, fra 2020 til 2022, om kommunal tilsynspraksis i form af faglige oplæg, kommunale eksempler på god tilsynspraksis og kommunedrøftelser.

Indhold

  I 2012 fik Tønder Kommune områdeledelse, og i den forbindelse gjorde forvaltningen sig overvejelser, om tilsynsopgaven kunne lægges ud til områdelederen. Det blev dog vurderet, at risikoen for "hjemmeblindhed" var for stor, og tilsynsopgaven forblev derfor i forvaltningen.

  Der er af flere omgange blevet reflekteret over, om tilsynsopgaven overhovedet burde ligge i forvaltningen, men som en tilsynsførende fra en anden Kommune udtrykker det: "Vi smider et bærende element over bord. Nemlig det, at vi også skal føre tilsyn på politisk besluttede indsatser samt føre tilsyn på baggrund af det besluttede serviceniveau. Vi er styrede af bestemte og forskellige logikker og præmisser. Hvorfor tilsynet mister værdi, hvis det løsrives fra den konkrete kontekst".

  Når tilsynsforpligtelsen fortsat ligger i forvaltningen, er det bl.a. fordi, at Tønder Kommune oplever, at det skaber sammenhæng i styringskæden, og binder det lovmæssige og de kommunale indsatser sammen i en helhed. Samtidig er det også muligt for den tilsynsførende hurtigt at rykke ud på et uanmeldt tilsyn fx på baggrund af en klage fra forældre, eller på baggrund af en bekymring andet sted fra. Det kræver dog, at den tilsynsførende kan balancere og vurdere sin rolle som enten rådgiver eller som tilsynsførende.

  I 2015 kom rapporten "Pædagogisk tilsyn - Evaluering af Kommunernes tilsyn med daginstitutioner". I den forbindelse genbesøgte Tønder Kommunes deres tilsynspraksis og kom frem til den konklusion, at der var behov for at skærpe opmærksomheden ift. uvildigheden. Tønder Kommunes praksis levede ikke helt op til anbefalingerne om uvildighed, da der på det tidspunkt kun var en tilsynsførende, og konsulenten var alene om vejledning og rådgivningsfunktionen i forhold til alle institutioner. Rapporten gav derfor anledning til et eftersyn og ændring i praksis fra en til to tilsynsførende.

  For at komme begrebet uvildighed nærmere, belyses emnet ud fra følgende to spørgsmål:

  1. Hvad betyder uvildighed i det pædagogiske tilsyn?
  2. Hvordan kan Tønder Kommune fortløbende udvikle og kvalificere vores tilsynspraksis med uvildighed for øje?

  Uvildighed i tilsynet handler om at være upartisk og neutral, og i rapporten "Pædagogisk tilsyn" operationaliseres uvildighed i to elementer: vurderingsgrundlaget og den tilsynsførendes rolle i tilsynet. Disse to elementer kan understøtte den tilsynsførende i at være upartisk og neutral.

  Vurderingsgrundlaget i Tønder Kommune er ens i forhold til private institutioner, selvejende og kommunale institutioner.

  Som led i KL-Partnerskabet er den lokale arbejdsgruppe i gang med at revurdere og kvalificere vurderingsgrundlaget, så det kommer til at indeholde både kvantitative og kvalitative data, ift. strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. Arbejdsgruppen har minutiøst gennemgået opsamlingen fra "Kvalitet i dagtilbud – pointer fra forskning" og udvalgt emner der skal føres tilsyn med strukturel, proces- og resultatkvalitet

  I Tønder Kommune er der således stort fokus på nødvendigheden i, at man som pædagogisk konsulent/tilsynsførende forholder sig åben, selvkritisk og refleksiv ift. opgaven. Det sker løbende men især ved systematisk at analysere og evaluere grundlaget for tilsyn og den tilsynsførendes rolle.

  Det er senest sket gennem aktiv deltagelse i KL-Partnerskabet, som har bidraget til en skærpet opmærksom på behovet for øget "opfølgning" og at sikre en mere sammenhængende ledelses- og styringskæde. Under Partnerskabet har en lokal arbejdsgruppe i Tønder Kommune drøftet og ladet sig inspirere at de mange interessante oplæg i KL-Partnerskabet, men også af den videndeling der er sket på tværs af kommunerne fx om børneperspektivet, samskabt styring og arbejdet og brug af data i tilsynet. Aktuelt arbejder Tønder kommune med at spejle KL’s pejlemærker i egen tilsynspraksis i processen med at kvalificere tilsynet og finde forbedringspotentialerne.

  Hvis du vil vide mere kan du kontakte Pædagogisk Konsulent, Helle Vibeke Hansen, hvha@toender.dk, Tønder Kommune

  Sidst opdateret: 5. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Jette Kyhl

  Børn, Unge & Folkeskole

  Telefon: +45 3370 3776

  E-mail: jeky@kl.dk