Gå til hovedindhold
Nyhed
Økonomi
Arbejdsmarked

Nøgletalsnyt - November 2023

I denne måneds nøgletalsnyt gennemgår vi de nye nationalregnskabstal som blandt andet viser, at økonomien befinder sig i en teknisk recession. Derudover ser vi nærmere på oktobers meget lave inflation, og på nøgletal for arbejdsmarkedet, som endnu ikke viser krisetegn.

30. nov. 2023
Billede af mønter

Indhold

  Teknisk recession i 3. kvartal

  Med udgivelsen af nationalregnskabstal for 3. kvartal placerer Danmark sig i en teknisk recession, hvilket betyder, at der har været negativ vækst i BNP i 2 sammenhængende kvartaler. Væksten i 2. kvartal er siden september nedjusteret yderligere til -0,9 pct., og 3. kvartals vækst er opgjort til -0,1 pct.

  Det er især medicinalindustrien, der tidligere har være den primære drivkraft for positiv BNP-vækst, der oplever tilbagegang og dermed er en central forklaringsfaktor for den negative vækst. Efter 11 kvartaler i træk med positive bidrag til BVT, bidrager industrien i 3. kvartal 2023 med -0,5 pct.-point.

  Tilbagegangen i den samlede økonomi har endnu ikke indfundet sig på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesvæksten er fortsat positiv, og beskæftigelsen viser iflg. nationalregnskabet en vækst på 0,3 pct. i 3. kvartal.

  Inflation tæt på 0

  I oktober faldt den samlede inflation til 0,1 pct., som dermed er det laveste niveau siden maj 2020. Kerneinflationen (inflationen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer) faldt til 3,3 pct. Det meget lave niveau samt den store forskel til kerneinflationen skyldes, at samlet inflation i høj grad er påvirket af basiseffekter fra energipriserne, som var særligt høje i efteråret 2022. Inflationen fra el, gas og andel brændsel på -34,7 pct. trækker markant ned i oktober. Derfor kan inflationen forventes at vokse i den kommende tid, når prisniveauet for referencemåneden året forinden er lavere.

  Kerneinflationen er især påvirket af varegrupper som overnatningsfaciliteter og fødevarer. Overnatningsfaciliteter havde et udsving opad i oktober, hvor inflationen for varegruppen var 21,8 pct. Fødevareinflationen faldt en smule mellem september og oktober, og niveauet på 3,5 pct. er det laveste siden december 2021.   

  Flere lønmodtagere i september

  Lønmodtagerbeskæftigelsen voksede yderligere i september, og niveauet holder sig dermed over 3 mio. selvom der er nedjusteret i tidligere måneder. Den månedlige vækst siden august består af ca. 3.000 personer, herunder næsten 2.900 i privat beskæftigelse og ca. 200 i offentlig beskæftigelse. De små forskelle i vækstraterne betyder, at andelen af offentligt ansatte fortsat er 29,2 pct. Den langvarige vækst understreger endnu en gang det bemærkelsesværdigt stærke arbejdsmarked, hvor den længe ventede tilbagegang endnu ikke har manifesteret sig, på trods af høje renter og den førnævnte tekniske recession.

  Ledighedsvækst i oktober

  Ledigheden voksede med 500 personer i oktober, og niveauet nåede dermed over 85.000 i alt. Det er væksten i dagpengemodtagere der driver væksten. Den voksende beskæftigelse, som nævnt ovenfor, betyder desuden, at den samlede arbejdsstyrke er voksende. Ledighedsprocenten vokser derfor ikke over det lave niveau på 2,8 pct.

   

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Teis Bay Andersen

  Analyse & Makro

  Telefon: +45 3370 3769

  E-mail: tban@kl.dk