Gå til hovedindhold

Værktøjer

Værktøj for digital omstilling

Økonomi
Råderum
Digitalisering og teknologi

Selvevalueringsværktøjet for digital omstilling giver ledere mulighed for at tage et tjek på implementeringskraften i forhold til at gennemføre digitaliseringstiltag og indføre ny teknologi. Formålet er at give et hurtigt overblik over, hvor der kan sættes ind, så egen forvaltning og/eller enhed samlet set kan forankre digitaliseringen og ny teknologi.

Værktøj til benchmarking af botilbud

Økonomi
Råderum

Kommunerne har udgifter for ca. 20 mia. kr. på sociale botilbud. Der kan derfor være store gevinster at hente, hvis det lykkes at få optimeret driften. KL har i samarbejde med en række kommuner udviklet et koncept for benchmarking af botilbud, som kommunerne frit kan anvende.

Råderumsspillet

Økonomi
Råderum

Flere kommuner søger ny inspiration og nye perspektiver på, hvordan der kan arbejdes med at skabe råderum i budgetprocessen. Derfor har KL udviklet 'Råderumsspillet', der kan give ny energi og nye perspektiver på, hvordan kommunen kan arbejde med at skabe råderum i budgetprocessen.

Redskab: Tre trin til råderum

Økonomi
Råderum

Kommunernes råderum skal skabes indefra. Det kan dog være en udfordrende proces at identificere hvor, og hvordan der kan skabes råderum i en presset økonomi. Prøv KL's redskab "Tre trin til råderum" og få svar på, hvor der kan være et mulighedsrum for videre analyse af nye råderum. "Tre trin til råderum" er et værktøj, der har til formål at understøtte en lokal dialog om, hvor og hvordan, der kan skabes økonomisk råderum.

Kommunernes styringsoverblik

Analyser
Social

I værktøjet benchmarkes din kommune alene op imod landsgennemsnittet og den anonymiserede fordeling af kommunernes besvarelser på de enkelte parametre. Hvis du ønsker at få indblik i svarene fra en anden kommune, skal du rette henvendelse til den pågældende kommune og få koden til deres besvarelse.