Gå til hovedindhold

Inspirationsmateriale

Kommunernes Råderumskompas

Økonomi
Råderum

KL har kortlagt trends og tendenser på tværs af kommunernes råderumsarbejde i en ny publikation, Kommunernes Råderumskompas. Publikationen indeholder 6 temaer og kommunale cases, der peger kommunerne i retning af, hvilke temaer de med fordel kan fokusere på, når de skal skabe råderum indefra.

Den Grønne Idébank

Økonomi
Råderum
Klima

Kommunerne er i fuld gang med at udvikle og implementere grønne løsninger i den fælles kamp mod klimaudfordringerne. For at styrke vidensdelingen på tværs har vi udviklet Den Grønne Idébank - et dynamisk værktøj, der samler kommunernes grønne indsatser og giver konkrete værktøjer til, hvordan man kan arbejde med grønne indsatser på områderne.

Idébank: Råderumsinitiativer i kommunernes budget

Økonomi
Råderum

KL har gennemført kortlægninger af råderumsinitiativer i kommunernes budgetår 2019-2023. Formålet med kortlægningerne er at give kommunale chefer og medarbejdere inspiration til nye tiltag, som kan bidrage til det økonomiske råderum. Idébanken giver desuden kommuner, der arbejder med de samme konkrete tiltag mulighed for at videndele med hinanden.

Figur af idébank råderumsinitiativer i budget

Inspirationsmateriale: Socialfagligt indkøb

Økonomi
Råderum
Social

Indkøb kan i langt højere grad, end det er tilfældet i dag udgøre en vigtig samarbejdspartner og støttefunktion for chefer og sagsbehandlere på de store velfærdsområder, der foretager mange, komplekse og ofte dyre køb.

Inspirationskatalog om kommunale tiltag på ældreområdet

Økonomi
Råderum
Ældre

De kommende år vil der være et stort udgifts- og aktivitetspres på ældreområdet i kommunerne. Antallet af ældre over 80 år stiger frem mod 2030 med 170.000 personer samtidig med, at borgernes sundhed bliver mere kompleks og det nære sundhedsvæsen i disse år udbygges. Dertil kommer, at mange kommuner har udfordringer med at rekruttere personale til ældreplejen. Det stiller alt sammen massive krav til organisering og tilrettelæggelse af kommunernes ældrepleje, og på at opspore effektive løsninger.

Inspirationskataloget "Mange veje til økonomisk råderum"

Økonomi
Råderum

Kommunerne arbejder med at skabe økonomisk råderum indefra - ved at frigøre ressourcer fra eksisterende drift til nye politiske initiativer. Kommunernes driftsopgaver er mangfoldige, og der er konstant aktiviteter tiden løber fra eller løsninger, der kan organiseres mere effektivt. Hvordan tilrettelægges budgetproceduren, og hvilke metoder arbejdes der med i de kommuner, der frigør mange ressourcer fra eksisterende drift?