Gå til hovedindhold

Råderumsugen

Kommunerne står over for svære økonomiske prioriteringer, når kommunalbestyrelser og forvaltninger skal finde råderummet til fremtidens velfærd. KL relancerer derfor Råderumsugen 2023 – en hel uge fuld af webinarer, som skal bidrage med ny inspiration og understøtte kommunal videndeling frem mod budgetlægningen for 2025. Tilmeldingen er gratis og forbeholdt kommuner.

Hvad er Råderumsugens formål?

Med budgetlægningen for 2024 godt på vej peger blikket mod 2025, og kommunerne har igen en stor opgave foran sig. Der skal skabes råderum til at håndtere de store, komplekse udfordringer, der præger den kommunale sektor. Dette kalder på en høj grad af innovation i de enkelte kommuner, videndeling på tværs af kommunerne og inspiration fra de førende eksperter på området. KL understøtter kommunernes arbejde, og afvikler igen i år Råderumsugen 2023 - en hel uge med gratis webinarer, som både direktører, chefer, medarbejdere og kommunalpolitikere kan deltage i efter interesse og behov – helt gratis.

Formålet med Råderumsugen er at give kommunerne konkret inspiration til indsatser, der kan frigøre økonomiske ressourcer eller sikre en bedre udnyttelse af den økonomiske ramme. Vi sætter fokus på praksisnære eksempler fra kommuner, som er lykkes med at realisere gevinster ved at gribe opgaverne an på en ny måde og sikre en bæredygtig økonomisk styring. Målet er således at levere inspiration til videre drøftelser i egen kommune og nye budgetforslag, der kan spille ind i råderumsarbejdet for budget 2025.

Program for Råderumsugen 2023

Hver dag sættes der fokus på et højaktuelt tema fra den kommunale råderumsdagsorden, og ugen vil byde på spændende oplæg fra kommuner, analyseinstitutter, konsulenthuse mv. De fem temaer er tværgående og udvalgt således, at Råderumsugen indeholder inspiration og viden om, hvordan kommunerne kan gå til råderumsarbejdet på tværs af den kommunale forvaltning, men med kommunale cases hentet fra de enkelte fagområder.

Budgettet er udgangspunktet for de kommunale prioriteringer, og derfor er budgetprocessen et af de vigtigste rum for råderumsskabelsen. Men hvordan kan man tilrettelægge processen, så der er et strategisk, langsigtet fokus i råderumsarbejdet samt rum til innovation, inddragelse og prioriteringer på tværs af den kommunale forvaltning? Netop dette stiller mandagens program skarpt på.​

I kommunerne mangler der medarbejdere til at levere den velfærd, kommunerne er sat i verden for, og som borgerne forventer – og udfordringerne bliver kun større i de kommende år i takt med, at der bliver flere ældre og børn samfundet. Det kalder på handling nu og her. Derfor sættes der i tirsdagens program spot på, hvilke greb kommunerne kan tage i brug for at udnytte de tilgængelige medarbejderressourcer bedst muligt.

Både national- og lokalpolitisk er der stor opmærksomhed på at reducere udgifter til administration for at omprioritere ressourcerne til borgernær velfærd. Samtidig er det dog afgørende med en velfungerende administration, der understøtter kerneforretningen og bidrager til udvikling samt analyse af data og viden. Derfor kaster onsdagens program lys på tiltag, der bidrager til at optimere de administrative processer, således at opgaverne løses mest effektivt, samtidig med at kvaliteten fastholdes.

I de seneste år har kommunernes økonomi været presset af voksende udgifter på de specialiserede områder. Kombinationen af stigende priser og voksende efterspørgsel ser ud til at fortsætte, og for mange kommuner vil det presse udgifterne. Målet i et råderumsperspektiv vil derfor i højere grad være øget fokus på, hvordan man kan imødegåudgiftspresset inden for de tilgængelige ressourcer. Derfor sætter torsdagens program fokus på, hvordan kommunerne kan arbejde for at sikre god faglig og økonomisk styring, som sikrer at borgere på kanten modtager den nødvendige støtte.

Kommunerne er ambitiøse på klimadagsordenen og arbejder for at sænke kommunens CO2-udledning. Nogle kommuner fremhæver dog, at de stramme økonomiske rammer kan gøre det vanskeligt at prioritere initiativer med klimamæssige gevinster, såfremt disse kræver ekstra økonomiske ressourcer. Derfor handler fredagens program om, hvordan kommunerne kan skabe økonomisk råderum, samtidig med at de realiserer klimamæssige gevinster, samt hvordan kommunerne kan styre efter de klimamæssige gevinster.

Sidst opdateret: 14. november 2023