Gå til hovedindhold
Affald
Teknik og miljø

Jordforurening og jordflytning

Sikker håndtering af forurenet jord er vigtig for at beskytte grundvand og sundhed. Kommunerne har sammen med regionerne ansvaret for området. Aktiviteterne omfatter fx kortlægning af forurenede grunde, tilladelser og håndhævelse.

Indhold

  Som en del af klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi arbejder aftalekredsen bag for en løsning, hvor kommunernes anvisningsret- og pligt for jord, som er affald, ophæves, så virksomheder frit kan vælge, hvor de afleverer jord. Samtidigt skal kommunale jordbehandlingsanlæg udfases på sigt efter en rimelig overgangsperiode, der bl.a. tager hensyn til kommunale investeringer. Regler om bortskaffelse og anvendelse af forurenet jord opretholdes, så der fortsat skal ske anmeldelse af jordflytninger

  Staten arbejder med en analyse af området, der skal ligge til grund for regeringens beslutning om muligheden for at konkurrenceudsætte jordområdet.

  Aktuelt har Miljøstyrelsen igangsat en analyse af området, der skal ligge til grund for regeringens beslutning om muligheden for at konkurrenceudsætte jordområdet.

  Miljøstyrelsen om jordforurening

  Antallet af trukne jordforureningsattester pr. år er steget fra 250.000 til knap 900.000 på fire år. Væksten skyldes det statslige selskab Danmarks Miljøportal, der er et fællesoffentligt samarbejde om at digitalisere og frigøre miljødata. Tilgængeligheden betyder ifølge eksperter større tryghed for boligkøbere og hurtigere handler.

  Danmarks Miljøportal blev i 2007 oprettet som et partnerskab mellem staten, regioner og kommuner for at samle og strukturere miljødata. Det arbejde har blandt andet udmøntet sig i frit og lettilgængelige jordforureningsattester, der kan hentes øjeblikkeligt og gratis af alle parter i bolighandler.

  Tidligere sendte man en besked til regionen, hvorefter en medarbejder skulle lede i et arkiv og sende attesten tilbage.
  Attesterne viser, om der er registreret forurening på eller i nærheden af en grund. De informationer bruges blandt andet i forbindelse med bolighandel, samt ejendoms- og realkreditvurderinger, hvor eksempelvis ejendomsmæglere og banker kan få overblik over eventuelle risici.

  Indehaver af Danbolig Søborg, Ricco Clausen, oplever, at de frie digitale attester giver boligkøbere et bedre beslutningsgrundlag tidligere i processen, hvilket betyder tryggere og hurtigere handler.

  "Forurening er et vigtigt og følsomt emne for køberne og deres rådgivere. Efter attesterne er blevet digitaliserede, får vi elimineret eventuelle tvivl og usikkerhed med det samme. De færreste oplever heldigvis jordforurening, og er bare glade for, at handlen nu kan foregå hurtigere" siger Ricco Clausen.

  Attesterne bruges primært af fagfolk, men fordi data nu er tilgængelige for alle gennem Danmarks Miljøportal, kan virksomheder frit bruge miljødata til et andet publikum.

  Med over en halv million besøg hver måned, er DinGeo.dk Danmarks største side med geografisk data, og storforbruger af de offentlige miljødata. De indgår som en central del af de samlede geodata, som kommende boligkøbere kan se på siden.

  "Uden Danmarks Miljøportal, ville boligkøbere mangle væsentlig viden. Data er blevet struktureret og tilgængeliggjort på en måde, så andre nemt kan både hente eller videreformidle dem på en ny måde, ligesom vi har gjort" siger Lars Groth Product Owner i DinGeo.dk, Boliga Gruppen A/S.

  Sidst opdateret: 27. oktober 2023

  Kontakt

  Specialkonsulent

  Julie Bülow Appelqvist

  Klima & Tværkommunalt Samarbejde

  Telefon: +45 3370 3294

  E-mail: jbap@kl.dk