Gå til hovedindhold
Erhverv

Videns- og erhvervsklynger

Her kan du finde information om de 13 nationale videns- og erhvervsklynger, der er en af hovedaktørerne i Danmarks erhvervsfremmesystem.

Indhold

  Erhvervsfremmesystemet omfatter indsatser, der skal understøtte virksomheder og iværksættere med forretningsudvikling på områder, det private marked ikke efterkommer. Det kan eks. være grøn og digital omstilling, internationalisering og innovation.

  En af indsatserne er de 13 landsdækkende videns- og erhvervsklynger. Klyngerne er iværksat af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse samt Uddannelses- og Forskningsministeriet, og repræsenterer hver et af de erhvervs- og teknologiområder, der er udpeget som Danmarks mest lovende styrkepositioner:

  Oversigt over videns- og erhvervsklynger

  Som aktør i erhvervsfremmesystemet spiller klyngerne en central rolle i forhold til at styrke virksomhedernes produktivitet, vækst og konkurrenceevne gennem innovation og vidensudveksling.

  Klyngerne faciliterer samarbejde og partnerskaber og videreformidler teknologisk og forskningsmæssig viden. Videns- og erhvervsklyngernes netværk består af virksomheder, iværksættere, kommuner, lokale erhvervshuse, brancheorganisationer, investorer, vidensinstitutioner, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter og andre erhvervsfremmeaktører. Gennem deres netværk samler klyngerne således aktører på tværs af fagområder og adresserer muligheder og udfordringer, som kun kan løses i fællesskab.  På denne måde medvirker klyngerne til at erhvervsfremmesystemet bliver mere sammenhængende for virksomheder, og derigennem styrker de det samlede økosystems mulighed for at øge virksomhedernes innovationskraft.

  Videns- og erhvervsklyngernes innovationsfremmende aktiviteter finansieres til dels af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsministeriet, samtidig med at det forventes, at klyngerne også selv skaffer finansiering fra virksomheder, fonde mm.

  Sidst opdateret: 26. oktober 2023